"bad for business" translation into Swedish

EN

"bad for business" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad for business" in context.

Context sentences for "bad for business" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAny delay will be bad for business and any delay will jeopardize jobs.
Varje dröjsmål skadar affärerna och hotar arbetsplatser.
EnglishIt would be bad for consumers and bad for business.
Det skulle vara dåligt för konsumenterna och dåligt för företagen.
EnglishContinuing changes in tax rates and tax rules and the prospect of future changes are bad for business.
Fortsatta förändringar när det gäller skattesatser och skatteregler och utsikten till framtida förändringar är dåligt för näringslivet.
EnglishWhat's rational for public health is also rational for individual sex workers because it's really bad for business to have another STI.
Vad som är rationellt för folkhälsan är också rationellt för individuella sexarbetare eftersom det verkligen är dåligt för affärerna att få ännu en könssjukdom.
EnglishThe current situation with a mixed design protection regime is creating trade distortions, which is bad for the internal market, bad for business and bad for consumers.
Den rådande situationen med ett blandat formskyddssystem snedvrider handeln, vilket är dåligt för den inre marknaden, dåligt för företagen och dåligt för konsumenterna.

Other dictionary words

English
  • bad for business

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.