"bad for you" translation into Swedish

EN

"bad for you" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad for you" in context.

Context sentences for "bad for you" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow the Balderelli report has been withdrawn the situation is not as bad as you think.
Nu när Baldarellibetänkandet återkallats är situationen inte så besvärlig som ni tror.
EnglishEpidemiology is the science of how we know in the real world if something is good for you or bad for you.
Epidemiologi är vetenskapen hur vi i den verkliga världen vet när något är bra eller dålig för dig.
EnglishEveryone knows that smoking is bad for you.
Alla vet att det inte är bra för hälsan att röka.
EnglishWell, bad news: you should have kept your mouth shut, because that good feeling now will make you less likely to do it.
Tja, dåliga nyheter: du borde hållit käften, för denna sköna känsla, kommer göra dig mindre benägen att genomföra det.
EnglishIf you feel he acted in bad faith, you should have made that clear before Parliament's plenary session.
Om ni anser att han inte har gjort det, kunde ni ha uttryckt det öppet med anledning av hans framträdande inför plenum här i parlamentet.
EnglishIf you feel he acted in bad faith, you should have made that clear before Parliament' s plenary session.
Om ni anser att han inte har gjort det, kunde ni ha uttryckt det öppet med anledning av hans framträdande inför plenum här i parlamentet.
EnglishBut you're off to a bad start, you know?
EnglishIt may not be as bad as you think it is.
EnglishHowever they can also be bad for you.
EnglishHead injuries are bad for you.
EnglishHow bad would you feel about taking a pencil from work home, compared to how bad would you feel about taking 10 cents from a petty cash box?
Hur dåligt skulle du må av att ta en penna från jobbet, jämfört med hur du skulle må av att ta 10 cent från ett kassaskrin?
EnglishThat's a bad idea, you know.
EnglishHow bad do you want it?
EnglishWhat I am really trying to say is that you never have the choice between a good and a bad solution, you always have the choice between two bad solutions.
Vad jag faktiskt försöker säga är att man aldrig har att välja mellan en bra och en dålig lösning, utan att man alltid har att välja mellan två dåliga lösningar.

Other dictionary words

English
  • bad for you

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.