"bad guys" translation into Swedish

EN

"bad guys" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad guys" in context.

Context sentences for "bad guys" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou want the Gato because if the bad guys get it...... they won't need us anymore.
Vi vill ha Gaton för att om banditerna får den behöver de inte oss längre.
EnglishI find this contrast between the good guys and the bad guys rather nauseating.
Jag anser att jämförelsen mellan goda och onda snarast är kväljande.
EnglishWell then let's go show the bad guys that the police are back in force.
Då drar vi och visar skurkarna att polisen är tillbaka!
EnglishHey, too bad you guys missed the bikes checkin ' in.
Synd att ni missade när bågarna checkade in.
EnglishHe's in there talking to the bad guys.
Han är därinne och pratar med fulingar.
EnglishSo why's he working for the bad guys?
EnglishWho are we to say that the democratic good guys are the Kiev students and the bad guys are the miners coming to protest in Kiev?
Tyvärr är Ukraina redan ett geografiskt delat land, där den ryska befolkningen utgör 33 procent av den totala folkmängden.
EnglishFinding bad guys, bringing them down.
EnglishIt is as though you are the good guys if you are pro-Treaty and you are the bad guys if you are opposed to the Treaty.
Det är lika tufft om man tillhör ”de goda” och är positiv till fördraget, som att tillhöra ”de onda” och vara motståndare till fördraget.
EnglishSo the important question, I think, is not this debate over whether the Internet is going to help the good guys more than the bad guys.
Så den viktiga frågan, anser jag, är inte den här debatten om huruvida Internet kommer att hjälpa de goda mer än de onda.
EnglishI have always been convinced that, if we want peace, we cannot play at being the bad guys and constantly penalise one of the parties.
Jag har alltid varit övertygad om att, om vi vill ha fred, vi inte kan leka ”bad guys” och ständigt straffa en av parterna.
EnglishI have always been convinced that, if we want peace, we cannot play at being the bad guys and constantly penalise one of the parties.
Jag har alltid varit övertygad om att, om vi vill ha fred, vi inte kan leka ” bad guys ” och ständigt straffa en av parterna.
EnglishThat said, the film on Chechnya we have been watching for years is not a black and white film, with a good sheriff pitted against the bad guys.
Men den film vi har sett från Tjetjenien är trots detta ingen svartvit film med en god sheriff som ställs emot de onda.
EnglishWho are we to say that the democratic good guys are the Kiev students and the bad guys are the miners coming to protest in Kiev?
Är det vår sak att påstå att de goda demokraterna är studenterna i Kiev och att de onda är gruvarbetarna som kommit för att protestera i Kiev?
EnglishTalking to the bad guys does not mean you support them, or accept them, it means you want to persuade them that they have no future.
Att föra en dialog med dem som ärelaka betyder inte att man håller med dem eller accepterar dem, det betyder bara att man vill övertyga dem om att de saknar framtid.
EnglishThose who would have us believe that in Northern Ireland we have the good guys on one side and the bad guys on the other, do not accurately describe the situation.
De som vill få oss att tro att vi har de goda på ena sidan och de onda på den andra sidan i Nordirland ger inte en korrekt beskrivning av situationen.
EnglishIn financial terms, the EU is at present in danger of benefiting the 'bad guys' and penalising the 'good guys', and we must be extremely careful not to do this.
I dag löper vi en risk i unionen att ekonomiskt gynna the bad guys och ekonomiskt straffa the good guys, och vi måste vara ytterst försiktiga så att vi inte gör det.
EnglishIn financial terms, the EU is at present in danger of benefiting the 'bad guys ' and penalising the 'good guys ', and we must be extremely careful not to do this.
I dag löper vi en risk i unionen att ekonomiskt gynna the bad guys och ekonomiskt straffa the good guys, och vi måste vara ytterst försiktiga så att vi inte gör det.
EnglishWe need updated Commission legislation to allow good cooperation across internal borders in the Union against the bad guys - the organised criminals and so on.
Vi behöver en aktuell lagstiftning från kommissionen för att möjliggöra ett bra samarbete över EU:s inre gränser mot de fula fiskarna - den organiserade brottsligheten osv.
EnglishMore importantly, I do not want to see good guys on one side of this Chamber and bad guys - i.e. those who still want to reach an agreement with the Council - on the other.
Och framför allt vill jag inte se de goda på den ena sidan här i kammaren och de onda - det vill säga de som fortfarande vill nå en överenskommelse med rådet - på den andra sidan.

Other dictionary words

English
  • bad guys

In the English-Vietnamese dictionary you will find more translations.