"bad impression" translation into Swedish

EN

"bad impression" in Swedish

EN bad impression
volume_up
{noun}

bad impression
In Greece, in particular, it would make a very bad impression if the smaller countries were not represented.
Särskilt i Grekland skulle det ge ett mycket dåligt intryck om de små länderna inte vore representerade.

Context sentences for "bad impression" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot afford for the European Union to make a bad impression again.
Vi har inte råd med att det återigen skapas ett negativt intryck av Europeiska unionen.
EnglishThis has resulted in their voting for a different Europe, because they had been given the impression that bad Europe and the bad euro are to blame for everything.
Det har resulterat i att de röstade för ett annorlunda EU eftersom de hade fått intryck av att det dåliga EU och den dåliga euron bär skulden för allting.