"badge" translation into Swedish

EN

"badge" in Swedish

EN badge
volume_up
{noun}

badge (also: brand, dent, device, evidence)
Back in 1989, I wore a badge bearing the Chinese words for freedom and democracy.
När det begav sig 1989 bar jag ett märke med de kinesiska orden för frihet och demokrati.
The Union is the global leader in the provision of development assistance and this generosity of spirit is a badge we can wear with honour.
Unionen är en global föregångare på utvecklingsbiståndets område, och denna givmildhet är ett märke vi kan bära med heder.
badge (also: device, emblem, badges)
They have the right to wear their own uniform, with the addition of a European badge.
De har rätt att bära sin egen uniform som ska vara försedd med EU:s emblem.

Context sentences for "badge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf your boys want to know who put the smack down on you, my badge is 38723.
Om dina polare vill veta vem som drog ned dig, är numret på min bricka 38723.
EnglishI'm polishing my badge and getting myself used to the idea of saying " Goodbye " to it
Jag polerar min polisbricka för att vänja mig att vara utan den.
EnglishToday the members of my Group are wearing a badge which says 'Yes to the Europe of values'.
I dag bär medlemmarna i min grupp en knapp som uttrycker vår sympati för ett värdenas Europa.
EnglishJust doing my job, like the badge says, protecting and serving.
Gör bara mitt jobb, som brickan säger, skyddar och tjänar.
EnglishAn engine that has never misfired and never stopped, and I believe that you can wear that badge with pride.
En motor som aldrig hostat och som aldrig stannat och jag tycker att ni skall vara stolta över det.
EnglishWhat, do you want me to turn in my gun and my badge?
Vad, vill du att jag skall lämna in pistolen och brickan?
EnglishThis is yet another tremendous badge of honour.
Det är ändå ett väldigt hederstecken.
EnglishAny infringement of this code is punished by withdrawal of the lobbyist's badge and exclusion from the register.
All överträdelse mot denna kod bestraffas med ett tillbakadragande av lobbyistens passerkort och en uteslutning från registret.
EnglishIf you guys are cops, let's see some badge.
Om ni nu är poliser, visa era brickor.
EnglishAnd turn in your badge and your weapon.
Och lämna in din bricka och ditt vapen.
EnglishI am assured that we will have one badge by the end of the year but your point about the cleaning staff is well made.
Jag är övertygad om att vi i slutet av året kommer att ha löst de flesta problemen, men ert argument om städpersonalen är bra.
EnglishTurn in your badge and your weapon.
EnglishFortunately, in most cases, these national disabled badges are still recognised when the badge holder travels to the other EU countries.
Lyckligtvis erkänns dessa nationella handikappkort i de flesta fall även när kortinnnehavaren reser i de övriga länderna.
EnglishTo regain the confidence of our peoples, we must do more than just re-badge and rename the Lisbon text and try to push ahead.
Om vi vill återvinna folkets förtroende måste vi göra mer än att bara ompaketera och döpa om Lissabontexten och försöka få igenom den.
EnglishMr President, Commissioner, Madam President-in-Office of the Council, like others, I wear a badge which symbolises trade with justice.
Herr talman, herr kommissionär, herr tjänstgörande ordförande! Liksom andra bär jag en knapp som symboliserar rättvis handel.
EnglishSays that right on your badge.
EnglishRegarding access by car, even though the red light is extremely unpleasant, I find it reasonable to be obliged to use the badge.
Vad gäller inkommande biltrafik är det visserligen oerhört irriterande med rödljus, men jag tycker att det är normalt att man måste använda knappen.
EnglishLet's see the badge.
EnglishIn order to obtain a badge, lobbyists must fill out an accreditation form and provide a character reference and a letter signed by the police.
För att få ett passerkort måste lobbyisterna fylla i en ackrediteringsansökan och lämna en rekommendation samt ett intyg från polismyndigheten.
EnglishYou see this badge?