EN

bag {noun}

volume_up
1. general
bag (also: sack)
volume_up
påse {comm. gen.}
On 4 March 2002, our environment minister introduced a plastic bag tax in Ireland, 15% per bag.
Den 4 mars 2002 införde vår miljöminister en skatt på plastpåsar i Irland, 15 cent per påse.
On 4 March 2002, our environment minister introduced a plastic bag tax in Ireland, 15 % per bag.
Den 4 mars 2002 införde vår miljöminister en skatt på plastpåsar i Irland, 15 cent per påse.
He goes to his box and he pulls out a bag of these little rubber bands.
Han går till hans låda och tar fram en påse med dessa små gummisnoddar.
bag (also: sac, sack)
volume_up
säck {comm. gen.}
In other words, the Commission has been handing countries a bag of money without applying sufficient controls.
Kommissionen har med andra ord gett länder en säck med pengar utan att genomföra tillräckliga kontroller.
It ties together the bag and it becomes clearer what direction to choose.
Man knyter ihop säcken och det blir tydligare vilken inriktning man ska välja.
We call that, in Luxembourgish, ' buying a cat in a bag '.
På luxemburgska kallar vi det för att " köpa katten i säcken ".
bag (also: beef, body, force, intensity)
bag (also: contraption, gadget, ploy, tackle)
volume_up
grej {comm. gen.}
bag (also: carrier, carrier bag, case)
I need you to take my bag back to the plane, keep the engine running.
För att ta min väska tillbaka till planet och hålla motorn igång.
A man approached and I asked him whether it was his bag.
En man närmade sig och jag frågade honom om det var hans väska.
In London you have to take everything out of your bag.
I London måste man ta ut allt ur sin väska.
bag (also: specialty)
bag (also: booty, draught, draw, haul)
bag
volume_up
bag {comm. gen.}
So order me a steak, I'll get a doggie bag, and it'll be my insomnia snack.
Beställ en stek åt mig så tar jag en doggie-bag jag kan äta det inatt.
bag
volume_up
kärring {comm. gen.} [pej.]
bag
2. travel
bag
At the eighth stop, a girl came in with a giant duffel bag and announced she had pants for sale for a dollar -- like you might sell batteries or candy on the train.
Vid det åttonde stoppet klev en kvinna på med en jättestor kappsäck och ropade ut att hon sålde byxor för en dollar paret -- som en del säljer batterier eller godis på tågen.
SV

bag {common gender}

volume_up
bag (also: väska, grej, styrka, säck)
Beställ en stek åt mig så tar jag en doggie-bag jag kan äta det inatt.
So order me a steak, I'll get a doggie bag, and it'll be my insomnia snack.

Context sentences for "bag" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThank God the cat is now out of the bag and we know what this is all about.
Tack och lov har korten lagts på bordet, och vi vet vad det här handlar om för er.
EnglishIt ties together the bag and it becomes clearer what direction to choose.
Man knyter ihop säcken och det blir tydligare vilken inriktning man ska välja.
EnglishThe cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
Hemligheten har kommit ut, och vi har kastat ut barnet med badvattnet.
EnglishHave you noticed that he hides a can of Dry Roasted Peanuts in his bag?
Har du lagt märke till att han gömmer en burk med jordnötter i väskan?
EnglishThis convention was always a compromise; it was always a mixed bag.
Denna konvention har hela tiden varit en kompromiss, den har alltid varit en salig blandning.
EnglishPlease fill this school bag and do away with this nonsense.
Var snäll och fyll min skolväska och se till att detta nonsens försvinner.
English. - (SV) The reports on milk products from the Agriculture Committee are a mixed bag.
skriftlig. - Betänkandena om mjölkprodukter från jordbruksutskottet har ett blandat innehåll.
EnglishClothed in this nylon bag, made in China, with the name of burqa.
Klädda i denna nylonsäck, tillverkad i Kina, under namnet burka.
EnglishThe assessment of human rights is nonetheless a mixed bag.
Läget för de mänskliga rättigheterna är trots detta inte helt entydigt.
English' Can I have one dinner, and can you put a steak in a doggie bag? '
Kan jag få en middag och kan du lägga en stek i en doggiebag?
EnglishIt shows that our information policy is a somewhat mixed bag.
Det visar att vår informationspolitik är något av en blandning av både det ena och det andra.
EnglishWe should not adopt this mixed bag as our own approach, since the various factors need to be addressed separately.
Vi får inte blanda ihop de här frågorna, eftersom de måste hanteras på olika sätt.
EnglishIf the European Parliament does the same this week we shall have this directive in the bag at last.
Om Europaparlamentet bekräftar detta direktiv den här veckan så har vi då äntligen det direktivet.
EnglishBut the cat was already out of the bag, and after long and difficult discussions, the charges were introduced.
Ändå fartyget var sjösatt: efter mödosamma överläggningar såg Eurovinjetten dagens ljus.
EnglishWe call that, in Luxembourgish, ' buying a cat in a bag '.
På luxemburgska kallar vi det för att " köpa katten i säcken ".
EnglishWe call that, in Luxembourgish, ' buying a cat in a bag' .
På luxemburgska kallar vi det för att " köpa katten i säcken" .
EnglishWe insert a candle in the middle, light it, and the bag glows.
Vi sätter ett ljus i mitten, tänder det och påsen skiner.
EnglishI got a whole bag of tricks... including kicking your ass.
Jag kan vartenda knep, inklusive att banka skiten ur dig.
EnglishPerhaps on the last day there will also be a bag of sweets.
Den sista dagen kanske det också kan bli en godispåse.
EnglishMy local airport now charges people 50 pence for a plastic bag into which travellers have to put their toothpaste.
Min lokala flygplats tar nu 50 pence för en plastpåse som resenärerna måste lägga sin tandkräm i.