"bait" translation into Swedish

EN

"bait" in Swedish

EN bait
volume_up
{noun}

1. general

bait (also: decoy, lure)
So do you want to use this money as bait so that you can penetrate the Turkish economy even further, so that you can plunder the Turkish people's wealth even more?
Ni vill alltså använda dessa pengar som lockbete för att komma ännu längre in i Turkiets ekonomi, för att ytterligare plundra det turkiska folket på dess rikedomar.

2. "bait for fishing"

bait
The second amendment refers to the inclusion of live bait in the TAC.
Det andra ändringsförslaget handlar om att inkludera levande agn i de totalt tillåtna fångstmängderna.
Live bait will be taken into consideration in the quotas, making it possible to check the quantities fished in the fairest way.
Man kommer att ta hänsyn till levande agn när kvoterna fastställs, vilket kommer att möjliggöra en rättvis kontroll av de kvantiteter som fiskas.

Synonyms (English) for "bait":

bait

Context sentences for "bait" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will no longer be possible in future to lure citizens with false bait advertising.
I framtiden går det inte längre att lura medborgarna med lockpriser i annonseringen.
EnglishIndeed, only bait boats still benefit from previous derogations.
Nu är det faktiskt bara spöfiskefartyg som kan utnyttja de tidigare undantagen.
EnglishChildren cannot be expected to view advertising critically or resist bait advertising directed at them.
Barn kan inte förväntas se kritiskt på reklam eller stå emot lockerbjudanden som riktas till dem.
EnglishIf you were going to sit it out, why did you bait me?
Varför locka hit mig om du inte vill bli inblandad?
EnglishYou're the bait, Quinn, 1, 600 pounds of horseflesh.
Du får vara bete, Quinn, 800 kilo hästkött.
EnglishIt never works out so well for the bait.
Det slutar aldrig lyckligt för betet.
EnglishAnd so the industry has spent over 100 million dollars specifically on bait stations to prevent termites from eating your house.
Så industrin har spenderat över 100 miljoner dollar specifikt på fällor för att hindra termiter från att äta ditt hus.
EnglishThis is why it proposed its so-called rationalisation plan ‘, where the continuation of some reduced taxes were only there to act as bait.
På detta sätt används vissa yrkeskategorier, särskilt dem inom catering- och byggbranschen, som brickor i spelet av kommissionen.
EnglishAlvarez, you're the bait.
EnglishIn this regard, I did not like the comments of the Council, which has taken the bait, which has become embroiled in the current media war.
Med tanke på detta tyckte jag inte om rådets kommentarer, de har nappat på kroken och blivit inblandade i det pågående mediakriget.
EnglishNow the governments are again offering us the usual poisoned bait: let us sort out our public accounts and then we will see who is left alive.
Nu erbjuder regeringarna återigen det vanliga förgiftade betet: låt oss reda ut våra offentliga räkenskaper och därefter se vem som överlever.
EnglishThis is why it proposed its so-called rationalisation plan‘, where the continuation of some reduced taxes were only there to act as bait.
Det är därför den lade fram sitt förslag om den s.k. rationaliseringsplanen, där den fortsatta tillämpningen av vissa sänkta skatter bara skulle fungera som bete.
EnglishThey probably did not even imagine how easily the bait would be taken, to the extent that even the 4x4 in which the flash drives were being transported was stolen.
De kunde nog inte ens föreställa sig hur lätt detta bete skulle sväljas: till och med det fordon som transporterade dessa flashminnen stals.
EnglishMainly using economic incentives as bait, legislation is being passed on what are, to all intents and purposes, binding rules governing the constitution and modus operandi of European parties.
Med särskilt frestande ekonomiska lockbeten lagstiftas om regler som faktiskt blir bindande när det gäller de europeiska partiernas grundande och funktion.