"banana" translation into Swedish

EN

"banana" in Swedish

SV

"banan" in English

volume_up
banan {comm. gen.}
EN

EN banana
volume_up
{noun}

1. "a curved yellow tropical fruit"

banana
volume_up
banan {comm. gen.}
I would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work.
. - (HU) Jag skulle vilja överlämna en banan till alla dem som burit bördan av detta arbete.
Who disabled an unmarked unit with a banana?
Och som stoppade en bil med banan?
Hur många barn får plats i en banan?
banana
volume_up
bananplanta {comm. gen.}

Synonyms (English) for "banana":

banana

Synonyms (Swedish) for "banan":

banan

Context sentences for "banana" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese banana-dollar billionaires say that they are the victims of discrimination.
Dessa dollarbananernas miljardärer anser sig vara offer för diskriminering.
EnglishYou have heard the people from the countries affected by the banana sanctions.
Ni har talat med människorna i de länder som påverkas av banansanktionerna.
EnglishFive multinational corporations control 80% of the international banana trade.
Fem multinationella bolag kontrollerar 80 procent av den internationella bananhandeln.
EnglishThe annual cost of reform of the banana market amounts to EUR 280 million.
Den årliga kostnaden för reformen av bananmarknaden uppgår till 280 miljoner euro.
EnglishThe Council has regularly discussed current developments in the banana dispute.
Rådet har fört regelbundna diskussioner om den aktuella utvecklingen inom banantvisten.
EnglishIn addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
EU åtar sig dessutom att tillämpa strikt kontrollerade tullar på import av bananer.
EnglishIt will be even more detrimental to banana producers on the Canary Islands, Spain.
Det kommer att vara till än större skada för bananproducenter på Kanarieöarna, Spanien.
EnglishThe banana is a moment of truth. Europe can either surrender or stand up and be counted.
Bananfrågan är ett sanningstest: Antingen ger Europa vika eller består Europa.
EnglishSince its accession to the European Union, banana prices have risen steeply.
För det första har bananpriserna stigit drastiskt sedan inträdet i Europeiska unionen.
EnglishI am not talking here of the so-called 'banana preferences' referred to in Amendment No 4.
Då menar jag inte de så kallade bananpreferenserna som nämns i ändringsförslag 4.
EnglishThe civil war and severe flooding have devastated the banana industry.
Inbördeskriget och de svåra översvämningarna har tillintetgjort bananindustrin.
EnglishThe new proposal for the ACP banana products has also been taken into account.
Det nya förslaget för bananprodukter från AVS-länderna har också tagits med i beräkningen.
EnglishI am not talking here of the so-called 'banana preferences ' referred to in Amendment No 4.
Då menar jag inte de så kallade bananpreferenserna som nämns i ändringsförslag 4.
EnglishThis banana dispute is definitely revealing the hidden truth about Europe.
Bananfrågan är på detta sätt betecknande för den dolda sanningen i Europa.
EnglishThe arrangements for EU banana producers are not as good as they might be.
Saker och ting är inte ordnade på bästa sätt för bananproducenterna i EU.
EnglishAs far back as 1995, the World Bank condemned the European banana policy.
Redan 1995 fällde Världsbanken ett mördande utlåtande om den europeiska bananpolitiken.
EnglishLet me begin with the banana issue, which is of great importance to a number of people.
Låt mig inleda med bananfrågan, som är av stor betydelse för ett stort antal människor.
EnglishIt is necessary to adopt banana accompanying measures as soon as possible.
Det är nödvändigt att så snart som möjligt anta kompletterande åtgärder för banansektorn.
EnglishIt committed budgetary funds for aid to banana producers in those regions.
Budgetmedel anslogs för att hjälpa bananproducenterna i dessa regioner.
EnglishIt establishes an artificial level playing field between banana-exporting countries.
Avtalen skapar till synes lika villkor för bananexporterande länder.