EN barking
volume_up
{gerund}

barking

Synonyms (English) for "bark":

bark
English

Context sentences for "barking" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis cannot be a natural development, because we are barking up the wrong tree.
Det här kan inte vara den naturliga utvecklingen, här är vi inne på fel spår.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
När jag drar veven och trycker till ger den ifrån sig ett knarrande ljud.
EnglishI note that the leader of the Liberal Group here calls those who reject that Treaty barking mad.
Jag noterar att den liberale gruppledaren här kallar dem som säger nej till detta fördrag galna.
EnglishIn doing this, we will purely and simply be barking up the wrong tree.
På det sättet skulle vi vara inne på helt fel spår.
EnglishAs long as we continue to regard olive plantations as more important than young people, we are barking up the wrong tree.
Så länge olivodlingen anses viktigare än ungdomen i unionen är vi inne på fel väg.
EnglishBecause we are barking up the wrong tree with these resolutions.
Med de här resolutionerna är vi inne på fel spår.
EnglishI don't know why I never thought of that... when I was getting pummelled in gym class by a bunch of barking seniors!
Varför tänkte jag inte på det när jag mörbultades på gympan av ett gäng skallande avgångselever.
EnglishI regret to have to say that the Belgian government is barking up the wrong tree on this point and is turning the clock back.
Jag beklagar att jag måste konstatera att den belgiska regeringen arbetar tvärtemot och precis nu drar tillbaka tiden.
EnglishSo he is saying that the majority of Dutch and French people are barking mad, like me, of course, standing here in the auditorium.
Han säger alltså att majoriteten av holländare och fransmän är galna, liksom naturligtvis jag själv som står här i salongen.
EnglishIn any case, those who propose this amendment are barking up the wrong tree, because it is the Member States that guarantee such arrangements.
De som föreslår denna ändring är helt ute och cyklar, eftersom det är medlemsstaterna som ska garantera sådana arrangemang.
Englishto be barking up the wrong tree
Englishbarking up the wrong tree
EnglishThere were dogs barking.
EnglishAnyone, though, who believes that cyclists come off better out of this, even in the planning of the budget, is, as we say, barking up the wrong tree.
Men den som tror att cyklisterna klarar sig bättre för det, även när det gäller planeringen av budgeten, den har fått detta om bakfoten, som det så vackert heter.
EnglishSo those who attack the EU for being undemocratic are barking mad to oppose a treaty which puts citizens and their representatives in the driving seat.
Därför är de som kritiserar EU för att vara odemokratiskt skvatt galna när de motsätter sig ett fördrag som sätter medborgarna och deras företrädare bakom ratten.
EnglishHowever, anyone who believes that the new labelling regulations will jolt Europe out of its complacency or that people will eat more healthily as a result is barking up the wrong tree.
Vem som helst som anser att de nya märkningsbestämmelserna kommer att sätta stopp för EU:s självbelåtenhet eller leda till att folk kommer att äta mer hälsosamt är dock på inne fel spår.
EnglishAnd please do not tell us that we are barking up the wrong tree, and that this revision does not have any implications concerning GMOs, since a regulation of this type already exists for forestry.
Och så att man inte säger till oss att vi misstar oss om sakfråga och att denna revidering inte får några konsekvenser för GMO-material, då en sådan förordning redan finns för skogen.