"barking up the wrong tree" translation into Swedish

EN

"barking up the wrong tree" in Swedish

EN barking up the wrong tree
volume_up
[idiom]

barking up the wrong tree

Context sentences for "barking up the wrong tree" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis cannot be a natural development, because we are barking up the wrong tree.
Det här kan inte vara den naturliga utvecklingen, här är vi inne på fel spår.
EnglishIn doing this, we will purely and simply be barking up the wrong tree.
På det sättet skulle vi vara inne på helt fel spår.
EnglishAs long as we continue to regard olive plantations as more important than young people, we are barking up the wrong tree.
Så länge olivodlingen anses viktigare än ungdomen i unionen är vi inne på fel väg.
EnglishBecause we are barking up the wrong tree with these resolutions.
Med de här resolutionerna är vi inne på fel spår.
EnglishI regret to have to say that the Belgian government is barking up the wrong tree on this point and is turning the clock back.
Jag beklagar att jag måste konstatera att den belgiska regeringen arbetar tvärtemot och precis nu drar tillbaka tiden.
EnglishIn any case, those who propose this amendment are barking up the wrong tree, because it is the Member States that guarantee such arrangements.
De som föreslår denna ändring är helt ute och cyklar, eftersom det är medlemsstaterna som ska garantera sådana arrangemang.
Englishto be barking up the wrong tree
EnglishAnyone, though, who believes that cyclists come off better out of this, even in the planning of the budget, is, as we say, barking up the wrong tree.
Men den som tror att cyklisterna klarar sig bättre för det, även när det gäller planeringen av budgeten, den har fått detta om bakfoten, som det så vackert heter.
EnglishHowever, anyone who believes that the new labelling regulations will jolt Europe out of its complacency or that people will eat more healthily as a result is barking up the wrong tree.
Vem som helst som anser att de nya märkningsbestämmelserna kommer att sätta stopp för EU:s självbelåtenhet eller leda till att folk kommer att äta mer hälsosamt är dock på inne fel spår.
EnglishAnd please do not tell us that we are barking up the wrong tree, and that this revision does not have any implications concerning GMOs, since a regulation of this type already exists for forestry.
Och så att man inte säger till oss att vi misstar oss om sakfråga och att denna revidering inte får några konsekvenser för GMO-material, då en sådan förordning redan finns för skogen.