"baroque" translation into Swedish

EN

"baroque" in Swedish

SV

EN baroque
volume_up
{noun}

baroque
volume_up
barock {comm. gen.}
Alejo Carpentier said that the baroque was undoubtedly the style that most reflects European cultural diversity.
Alejo Carpentier sade att barocken utan tvekan var den stil som mest återspeglar den europeiska kulturella mångfalden.
Miss Skride has accepted our invitation to be here with us today, and to commemorate this event, she has proposed a Baroque piece: Bach’ s Chaconne 1004.
Baiba Skride har tackat ja till vår inbjudan till att komma hit till oss idag och för att hedra minnet av denna händelse har hon föreslagit ett stycke från barocken: Bachs Chaconne 1004.

Synonyms (English) for "baroque":

baroque

Context sentences for "baroque" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English           “Bach the Imaginator: The idea of programme music in Baroque organ works”,
”Bach the Imaginator - The idea of program music in Baroque organ works”
EnglishThe subtle internal balances of the PPE probably explain the baroque nature of the structure being proposed to us.
Den subtila interna balansen i PPE förklarar sannolikt den barocka konstruktion man lagt fram för oss.
EnglishThey would like a bit less Baroque construction and a bit more clarity.
De skulle snarare vilja veta vem som gör vad, på europeisk och nationell nivå.
EnglishAlejo Carpentier said that the baroque was undoubtedly the style that most reflects European cultural diversity.
Alejo Carpentier sade att barocken utan tvekan var den stil som mest återspeglar den europeiska kulturella mångfalden.
EnglishBratislava, the coronation place for the kings of Hungary in the past, has a rich heritage of medieval and baroque architecture.
Bratislava, där de ungerska kungarna en gång kröntes, har ett rikt arkitektoniskt arv från medeltiden och barocken.
EnglishThis baroque situation reflects one of the ambivalent features of Mr Evans's report, which is otherwise full of engaging features.
Den befängda situationen avspeglar en av dubbeltydigheterna i Evans betänkande, som faktiskt rymmer flera sympatiska inslag.
EnglishThis baroque situation reflects one of the ambivalent features of Mr Evans' s report, which is otherwise full of engaging features.
Den befängda situationen avspeglar en av dubbeltydigheterna i Evans betänkande, som faktiskt rymmer flera sympatiska inslag.
EnglishThe Renaissance, Baroque, Enlightenment, Romanticism, and now Postmodernism are all bidding to be involved in the creation of the order I mentioned.
Renässansen, barocken, upplysningstiden, romantiken och nu postmodernismen kan alla inbegripas när vi skapar den ordning som jag nämnde.
EnglishMiss Skride has accepted our invitation to be here with us today, and to commemorate this event, she has proposed a Baroque piece: Bach’ s Chaconne 1004.
Baiba Skride har tackat ja till vår inbjudan till att komma hit till oss idag och för att hedra minnet av denna händelse har hon föreslagit ett stycke från barocken: Bachs Chaconne 1004.