EN barred
volume_up
{adjective}

barred (also: striped)
volume_up
randig {adj.}
barred
barred

Context sentences for "barred" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's no holds barred Texas-rules, no referee and no pay cheque for the loser.
Allt är tillåtet, det finns ingen domare och förloraren får inte betalt.
EnglishWe are opening up our markets, yet textile manufacturers are barred from the Chinese market.
Vi öppnar våra marknader, och ändå utestängs textiltillverkare från den kinesiska marknaden.
EnglishI ask myself why women are barred from education in many countries.
Jag frågar mig varför kvinnorna förvägras utbildning i många länder.
EnglishThey barred the way to a delegation which had arrived there on a purely humanitarian mission.
Detta förvägrades en delegation som kom i ett rent humanitärt syfte.
EnglishLobbyists who behave unethically must be publicly exposed and it must be possible for them to be barred.
Lobbyister som beter sig oetiskt ska avslöjas offentligt och kunna stängas av.
EnglishWe also need to think about the way in which liability is statute-barred.
Den tidsmässiga ansvarsbegränsningen måste också övervägas.
EnglishThey are barred from professional life and even access to health care.
De förbjuds att arbeta och förvägras till och med hälsovård.
EnglishThe press is muzzled, human rights organisations are barred and opposition is driven abroad.
Pressen har tystats, människorättsorganisationer är förbjudna och oppositionen har jagats utomlands.
EnglishIt is a fact that what we can see going on there now is an election campaign with virtually no holds barred.
Vad vi nu kan se i landet är en valkampanj där praktiskt taget alla grepp är tillåtna.
EnglishBy way of contrast, the OSCE was barred from entering Chechnya.
Däremot har OSSE hindrats från att komma in i Tjetjenien.
EnglishMrs Eren Keskin, a lawyer and deputy chairman of the IHD, has just been barred from practising law for a year.
Advokat Eren Keskin, vice ordförande för IHD, belades nyligen med ett ettårigt yrkesförbud.
EnglishThose responsible for war crimes must be removed and barred from working in the police.
De personer som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser måste avlägsnas och hindras från att arbeta inom polisen.
EnglishOtherwise, business will be barred from receiving any aid.
Annars kommer företag att hindras från att motta något stöd.
EnglishThe press is muzzled, human rights organisations are barred and opposition is driven abroad.
Vi välkomnades och såg vissa förbättringar när det gäller mänskliga rättigheter och en vilja att öppna dörrar.
EnglishThe EU attempted to observe the trial, and we deeply regret that our observers were barred from the courtroom.
EU försökte övervaka rättegången, och vi beklagar djupt att våra observatörer utestängdes från rättssalen.
EnglishHe cannot talk to journalists and he is also barred from going within 100 metres of foreign embassies.
Han får inte tala med journalister och han är också förbjuden att gå närmare än 100 meter från en utländsk ambassad.
EnglishMr Busquin is involved in the Inusop affair and has not been accused for the sole reason that the case became statute-barred.
Herr Busquin är inblandad i Inusop-affären och har inte blivit anklagad för att saken är preskriberad.
EnglishAt the same time, liability is statute barred after ten years and capped at EUR 75 million.
Å andra sidan har man här emellertid räknat med en skadeståndsfrist om tio år, och en maximigräns för skadeståndsansvaret om 75 miljoner euro.
EnglishWill members of the public be allowed to attend that meeting as observers or will they be barred from entering the Parliament?
Kommer allmänheten att få tillträde till detta sammanträde eller kommer man inte att få tillträde till parlamentet?
EnglishCompanies and institutions from the outermost regions should not be barred access to the Europe of knowledge and innovation.
Företag och institutioner från de yttersta randområdena bör inte utestängas från ett EU byggt på kunskap och innovation.