"barrel" translation into Swedish

EN

"barrel" in Swedish

EN

barrel {noun}

volume_up
1. general
barrel (also: butt, tub, tun, bin)
volume_up
tunna {comm. gen.}
This is like having a license to print money and a barrel of free ink.
Det är som att ha en licens för att trycka pengar och en tunna med gratis bläck.
I've half a mind to send you back in a barrel!
Jag borde skicka hem dig i en tunna!
barrel (also: dish, tray, tub, tun)
The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
The Commission’ s target is based on an oil price of 25-30 dollars per barrel.
Kommissionens mål bygger ett oljepris av 25 – 30 dollar per fat.
barrel (also: pipe)
volume_up
pipa {comm. gen.}
Feynman let them have it -- both barrels, right between the eyes.
Feynman sköt hårt -- båda piporna, rätt mellan ögonen.
barrel (also: cylinder)
barrel (also: barrel of a gun)
The punishment: having the barrel of a gun inserted into her vagina, with death threats and other demands I do not wish to mention here.
Straffet: vaginal införsel av en gevärspipa med dödshotelser och andra krav som jag låter bli att formulera här.
2. technology
barrel
3. IT
barrel
volume_up
fatet {comm. gen.}
I last heard on the news that it was close to 110 dollars a barrel.
Senast jag hörde på nyheterna var det närmare 110 dollar fatet.
Russia's energy-intensive industries are currently being supplied with oil at 8 dollars per barrel, and gas is available at a very competitive price.
Rysslands energiintensiva industrier köper för närvarande olja för 8 dollar fatet, och gas finns att tillgå till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Synonyms (English) for "barrel":

barrel

Context sentences for "barrel" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is difficult to decree normality in a country by waving the barrel of a kalashnikov.
Det är svårt att skapa normalitet i ett land framför mynningen på en kalasjnikov.
EnglishWe are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
Vi är för stolta för att överlämna alla Europas intressen till Uncle Sam.
EnglishThis time last year a barrel of oil cost USD 48; today it is USD 140.
För ett år sedan kostade ett oljefat 48 US-dollar, i dag kostar det 140 US-dollar.
EnglishI understand that petrol prices have now reached USD 55 per barrel.
En majoritet av EU: s förtroendevalda och tjänstemän vill skapa en ny superstat.
EnglishMany MEPs are concentrating on pet projects and pork-barrel spending.
Många parlamentsledamöter fokuserar på favoritprojekt och anslagsbeviljanden.
EnglishHere Montesquieu's excellent advice should definitely be applied lock, stock and barrel.
Här bör Montesquieus utmärkta råd definitivt tillämpas i sin helhet.
EnglishBut he said, with the Mark 15 Norden bombsight, he could drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft.
Men sa han, med Mark 15 Norden bombsikte, kan han släppa en bomb och träffa en gurkburk från 20,000 fot.
EnglishIt is American pork-barrel politics - special pleading for sectoral interests - brought into the European Parliament.
Det är amerikanskt valfläsk - sektorsspecifika krav - som har förts till Europaparlamentet.
EnglishThe European Parliament should have a single location rather than relocating lock, stock and barrel for one week a month.
Europaparlamentet bör ha ett enda säte hellre än att flytta allt för en vecka i månaden.
EnglishThey will probably not be accepted lock, stock and barrel, but I do not think the Commission ever expected that.
Förslagen kommer sannolikt inte att godtas rakt av, men jag tror inte att kommissionen någonsin räknade med det.
EnglishIf you go to the Pentagon, they will say, "You know what, now we really can put a bomb inside a pickle barrel at 20,000 ft."
Om man går till Pentagon, säger de, "Vet du vad, nu kan vi verkligen sätta en bomb i en gurkburk från 20,000 foot.
EnglishIn practice, the Norden bombsight can drop a bomb into a pickle barrel at 20,000 ft., but that's under perfect conditions.
I praktiken, kan Nordens bombsikte släppa en bomb på en gurkburk från 20,000 foot, men det är under perfekta förhållanden.
EnglishClearly, however, under the agreement, a wine will have to be aged in oak barrels before the term 'barrel-aged' could be used on the label.
Det är emellertid tydligt enligt avtalet att ett vin måste lagras i ekfat innan termen får användas på etiketten.
EnglishClearly, however, under the agreement, a wine will have to be aged in oak barrels before the term 'barrel-aged ' could be used on the label.
Det är emellertid tydligt enligt avtalet att ett vin måste lagras i ekfat innan termen får användas på etiketten.
EnglishWe have a rather nice situation today, because, at USD 80 per barrel of oil, we have an exchange rate going up to EUR 1.4.
I dag befinner vi oss i en ganska bra situation med ett pris på 80 US-dollar per oljefat och en valutakurs som uppgår till 1,4 euro.
EnglishThe problem with bombs and pickle barrels is not getting the bomb inside the pickle barrel, it's knowing how to find the pickle barrel.
Problemet med bomber och gurkburkar är inte att få bomben i gurkburken, det handlar om att veta hur man hittar gurkburken.
EnglishI'm a mule, and the way that I have to work is that I have to get up at the same time every day, and sweat and labor and barrel through it really awkwardly.
Jag är en arbetshäst, och jag- -måste gå upp samma tid varje dag- -och svettas, arbeta och böka med det.
EnglishIt could be said of Mrs Torres Marques' report on the euro and tourism that the proponents of the euro are scraping the bottom of the barrel.
Med Torres Marquez betänkande om euron och turismen kan man säga att anhängarna av euron skrapar ihop sina besparingar.
EnglishThese are half pin-barrel hinges.
EnglishIt could be said of Mrs Torres Marques ' report on the euro and tourism that the proponents of the euro are scraping the bottom of the barrel.
Med Torres Marquez betänkande om euron och turismen kan man säga att anhängarna av euron skrapar ihop sina besparingar.