"barrel of" translation into Swedish

EN

"barrel of" in Swedish

See the example sentences for the use of "barrel of" in context.

Similar translations for "barrel of" in Swedish

barrel noun
to barrel verb
of preposition

Context sentences for "barrel of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
English   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishIt is difficult to decree normality in a country by waving the barrel of a kalashnikov.
Det är svårt att skapa normalitet i ett land framför mynningen på en kalasjnikov.
EnglishThis is like having a license to print money and a barrel of free ink.
Det är som att ha en licens för att trycka pengar och en tunna med gratis bläck.
EnglishWe are too proud to hand over Europe's interests lock, stock and barrel to Uncle Sam.
Vi är för stolta för att överlämna alla Europas intressen till Uncle Sam.
EnglishThis time last year a barrel of oil cost USD 48; today it is USD 140.
För ett år sedan kostade ett oljefat 48 US-dollar, i dag kostar det 140 US-dollar.
EnglishI understand that petrol prices have now reached USD 55 per barrel.
En majoritet av EU: s förtroendevalda och tjänstemän vill skapa en ny superstat.
EnglishMany MEPs are concentrating on pet projects and pork-barrel spending.
Många parlamentsledamöter fokuserar på favoritprojekt och anslagsbeviljanden.
EnglishIn 2011, the minimum average price is still going to be USD 80-100 per barrel.
År 2011 kommer det genomsnittliga minimipriset fortfarande att vara 80-100 US-dollar per fat.
EnglishThe Commission’ s target is based on an oil price of 25-30 dollars per barrel.
Kommissionens mål bygger ett oljepris av 25 – 30 dollar per fat.
EnglishHere Montesquieu's excellent advice should definitely be applied lock, stock and barrel.
Här bör Montesquieus utmärkta råd definitivt tillämpas i sin helhet.
EnglishSince then, the price of crude has fallen by a good USD 100 to below USD 40 a barrel.
Sedan dess har priset på råolja sjunkit med drygt 100 US-dollar till under 40 US-dollar per fat.
EnglishI understand that petrol prices have now reached USD 55 per barrel.
Jag har hört att bensinpriserna nu har stigit till 55 US-dollar per fat.
EnglishThe Commission’s target is based on an oil price of 25-30 dollars per barrel.
Kommissionens mål bygger ett oljepris av 25–30 dollar per fat.
EnglishThe dollar is at a record low and a barrel of crude oil at a record high.
Dollarn är rekordlåg och priset på ett fat råolja är rekordhögt.
EnglishAt a time when the price of a barrel of oil has increased, the resources should be considerable.
I en tid då oljepriset per fat har ökat lär tillgångarna vara betydande.
EnglishThe price of a barrel of oil had reached USD 100 for the first time.
Priset för ett fat olja hade nått 100 US-dollar för första gången.
EnglishWhen I was writing up my notes oil was $140 per barrel. ~~~ So people were asking a question.
När jag skrev mina anteckningar, kostade olja 140 dollar per fat.
EnglishCommissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
Herr kommissionsledamot, när ni tillträdde er befattning i Bryssel kostade ett fat olja 25 USD.
EnglishI last heard on the news that it was close to 110 dollars a barrel.
Senast jag hörde på nyheterna var det närmare 110 dollar fatet.

Other dictionary words

English
  • barrel of

Even more translations in the English-Finnish dictionary by bab.la.