"barrel of oil" translation into Swedish

EN

"barrel of oil" in Swedish

See the example sentences for the use of "barrel of oil" in context.

Similar translations for "barrel of oil" in Swedish

barrel noun
to barrel verb
of preposition
oil noun
to oil verb

Context sentences for "barrel of oil" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
English   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
EnglishThis time last year a barrel of oil cost USD 48; today it is USD 140.
För ett år sedan kostade ett oljefat 48 US-dollar, i dag kostar det 140 US-dollar.
EnglishAt a time when the price of a barrel of oil has increased, the resources should be considerable.
I en tid då oljepriset per fat har ökat lär tillgångarna vara betydande.
EnglishThe price of a barrel of oil had reached USD 100 for the first time.
Priset för ett fat olja hade nått 100 US-dollar för första gången.
EnglishCommissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
Herr kommissionsledamot, när ni tillträdde er befattning i Bryssel kostade ett fat olja 25 USD.
EnglishWe seem to have forgotten that, once upon a time, we paid as little as USD 10 for a barrel of oil.
Tydligen har vi glömt att ett fat olja kostade tio dollar en gång.
EnglishAt that time the price of a barrel of oil was USD 16.
EnglishWe have a rather nice situation today, because, at USD 80 per barrel of oil, we have an exchange rate going up to EUR 1.4.
I dag befinner vi oss i en ganska bra situation med ett pris på 80 US-dollar per oljefat och en valutakurs som uppgår till 1,4 euro.
EnglishPractically all the measures mentioned in the Energy Efficiency Action Plan are cost effective at USD 60 per barrel of oil.
Praktiskt taget samtliga åtgärder som tas upp i handlingsplanen för energieffektivitet är kostnadseffektiva vid ett oljepris på 60 dollar per fat.
EnglishTen dollars per barrel of oil was far too low a price and, furthermore, it had negative effects on our economies, although this seems more complicated to explain.
10 dollar för ett fat olja var ett extremt lågt pris som dessutom fick negativa konsekvenser för vår ekonomi, även om det kan vara svårare att förklara.
English     Mr President, the facts are as follows: since the beginning of the year, the price of a barrel of oil has increased by 65%, going over the magic figure of USD 50.
   – Herr talman! Detta är fakta: Sedan årets början har priset per fat ökat med 65 procent och gått över den magiska gränsen på 50 US-dollar per fat.
EnglishFishing is an important economic sector for the European Union and needs to receive support at a time when the average price of a barrel of oil will remain at USD 80-100.
Fiske är en viktig näring för EU och behöver få stöd i en tid då det genomsnittliga priset på ett fat olja kommer att ligga kvar på 80-100 US-dollar.
English   Mr President, Commissioner, during the past few months constant increases in the price of a barrel of oil have deepened the crisis affecting the European fisheries sector.
   – Herr talman, herr kommissionär! Under de senaste månadernas ständiga höjningar av priset per fat har krisen för EU:s fiskerisektor fördjupats.

Other dictionary words

English
  • barrel of oil

More translations in the Greek-English dictionary.