"barrier reef" translation into Swedish

EN

"barrier reef" in Swedish

EN

barrier reef {noun}

volume_up
barrier reef
The Australian Great Barrier Reef is another success story.
Stora barriärrevet i Australien är en annan framgång.
Under the realization from tourist operators, fishermen, the Australian Great Barrier Reef Authority and scientists that the Great Barrier Reef is doomed under the current governance regime.
Turistoperatörer och- -fiskare- -myndigheter och forskare såg att- Stora barriärrevet var dödsdömt- -under den nuvarande regimen.

Similar translations for "barrier reef" in Swedish

barrier noun
reef noun
Swedish
to reef verb
Swedish

Context sentences for "barrier reef" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Australian Great Barrier Reef is another success story.
Stora barriärrevet i Australien är en annan framgång.
EnglishThe example of the Great Barrier Reef demonstrates that marine ecosystems can regenerate if the necessary environmental protection measures are put in place.
Exemplet med Stora Barriärrevet visar att marina ekosystem kan återbildas om de nödvändiga miljöskyddsåtgärderna vidtas.
EnglishUnder the realization from tourist operators, fishermen, the Australian Great Barrier Reef Authority and scientists that the Great Barrier Reef is doomed under the current governance regime.
Turistoperatörer och- -fiskare- -myndigheter och forskare såg att- Stora barriärrevet var dödsdömt- -under den nuvarande regimen.