"barrio" translation into Swedish

EN

"barrio" in Swedish

EN

barrio {noun}

volume_up

Context sentences for "barrio" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to congratulate Mrs Jiménez-Becerril Barrio and Mrs Romero López on their excellent work.
skriftlig. - (IT) Jag vill gratulera Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Carmen Romero López till deras utmärkta arbete.
EnglishSo I join my colleague, Mrs Jiménez-Becerril Barrio, in saying, 'stop violence against women, stop it immediately!'
Därför förenar jag mig med min kollega Teresa Jiménez-Becerril Barrio, och säger: ”Stoppa våldet mot kvinnor, stoppa det omedelbart!”
EnglishThe idea suggested by Mrs Jiménez-Becerril Barrio of making victims more visible in the Union should have the unconditional support of this House.
Teresa Jiménez-Becerril Barrios idé att göra offren mer synliga i unionen bör få kammarens förbehållslösa stöd.
EnglishI would like to say to Mrs Jiménez-Becerril Barrio that we are going to take steps to introduce a charter of the rights of victims of terrorism.
Till Teresa Jiménez-Becerril Barrio vill jag säga att vi kommer att vidta åtgärder för att införa en stadga med rättigheter för terrorismens offer.
EnglishIndeed, you made your desire for this charter very clear, and I believe you did so, Mrs Jiménez-Becerril Barrio, by drawing on all the painful first-hand experience you have had.
Ni hade ett mycket tydligt önskemål om en sådan stadga, och jag antar att det beror på er smärtsamma förstahandserfarenhet.