EN bars
volume_up
{noun}

bars (also: bar, bistro, saloon, tavern)
volume_up
krog {comm. gen.}

Context sentences for "bars" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Det har dock även påpekats att andra oliktänkande fortfarande sitter fängslade.
EnglishThese were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
De var som ett slag i ansiktet på de arma själar som sitter fängslade på Kuba.
EnglishDouble-click on the corresponding bar (all bars of this color are now selected).
Dubbelklicka på motsvarande stapel (alla staplar med den här färgen är nu markerade).
EnglishIn which of this Parliament's bars and restaurants is fairly traded coffee served?
I vilka av parlamentets barer och restauranger serverar man rättvisekaffe?
EnglishThis is particularly true in enclosed spaces, such as workplaces, bars and restaurants.
Detta gäller särskilt i avgränsade utrymmen, som arbetsplatser, barer och restauranger.
EnglishThe original proposal would have seen such bull bars taken off the market.
Enligt det ursprungliga förslaget skulle sådana frontskydd ha tagits bort från marknaden.
EnglishA glass ceiling bars women from advancement in the professions, administration and politics.
Ett glastak avstänger kvinnorna från befordran i yrkesliv, förvaltning och politik.
EnglishWhen Finland finally also banned smoking in restaurants and bars there was an outcry.
När till slut även Finland förbjöd rökning på restauranger och barer blev det ett ramaskri.
EnglishHere you can adjust which scroll bars and rulers should be visible.
Här kan du ställa in vilka rullningslister och linjaler som ska vara synliga.
EnglishWe would like there to be sofas, bars, high quality restaurants and televisions on trains.
Vi vill ha soffor, vi vill ha barer, vi vill ha lyxrestauranger, vi vill ha TV på tågen.
EnglishOnly the European bars reacted spontaneously, by expressing their opposition to reform.
Endast de europeiska advokaterna har reagerat spontant genom att opponera sig mot reformen.
EnglishYou will see a list of the possible object bars where you can click on the desired toolbar.
Där finns en lista över de möjliga objektlisterna, klicka på den som du vill arbeta med.
EnglishIt is thanks to you that these new bars can be kept on the market.
Det är tack vare er som dessa nya frontskydd kan finnas kvar på marknaden.
EnglishThey are caged in the sense of there being iron bars or nets.
Som kommissionsledamoten har anfört handlar denna fråga om mänskliga rättigheter.
EnglishThey are bringing their victims, the girls, not to bars or brothels, but to private flats.
De för inte sina offer, flickorna, till barer eller bordeller utan till privata lägenheter.
EnglishOpponents are put behind bars, beaten up or excluded from elections.
Motståndare sätts bakom galler, misshandlas eller utestängs från val.
EnglishPrisons, of course, are where people who break our laws are stuck, confined behind bars.
Fängelser, naturligtvis, är där personer som bryter våra lagar är fast, instängda bakom galler.
EnglishIn 3D charts you can choose from lines, areas, bars, columns, and pies.
I kategorin 3D-diagram kan du välja typerna linjer, ytor, staplar, liggande staplar och cirklar.
EnglishHe had a lot of time practising behind bars; maybe he could shut up now for a moment...
Han hade mycket tid på sig för att öva bakom galler, så han kanske kan hålla tyst ett ögonblick ...
EnglishThere are two slightly different object bars for editing text.
Det finns två objektlister för textredigering som skiljer sig något åt.