"barton" translation into Swedish

EN

"barton" in Swedish

EN barton
volume_up
{noun}

1. agriculture

barton
volume_up
lantgård {comm. gen.}
barton
volume_up
bondgård {comm. gen.}

Context sentences for "barton" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was quite relieved to begin with when I saw that my friend Mr Barton was not here.
Först var jag lättad, när jag såg att min vän Barton inte var här.
EnglishAs Mr Barton is not present, Question No 55 lapses.
Eftersom frågeställaren är frånvarande, bortfaller fråga nr 55.
EnglishI very much hope that Parliament will adopt the proposal at second reading, as Mr Barton has said.
Jag uppmanar enträget parlamentet att anta förslaget i andra behandlingen, så som Ni, ledamot Barton, har angett.
EnglishI do not dispute Mr Barton's observation in general.
Jag ifrågasätter inte Bartons anmärkningar i allmänhet.
EnglishThat might well be an interesting development, for I see that Mr Barton's thought processes have also been developing.
Det vore kanske en högst intressant utveckling, för jag ser att Barton också har utvecklats i sina tankegångar.
EnglishThe Commission welcomes both of Mr Barton's amendments, subject to a few minor changes of wording.
Kommissionen är positivt inställd till de två tillägg som föreslagits av ledamoten Barton, med vissa smärre redaktionella ändringar.
EnglishCall Reverend Barton for that one.
EnglishI am wearing a pair of Barker shoes today from a village called Earls Barton in the wonderful Westminster constituency of Daventry.
Jag har i dag på mig ett par skor av märket Barker från en by som heter Earls Barton och ligger i den underbara valkretsen Daventry.
EnglishThank you, Mr Barton.
EnglishI have brought petitions to this place from people across my constituency; the 'Earls Barton seven' was one of my most famous cases.
Jag har vidarebefordrat framställningar till det här stället från personer över hela min valkrets. ”Earls Barton seven” var ett av mina mest berömda fall.
EnglishWith me today in the public gallery is a mother of two from Earls Barton near Wellingborough whose eldest son is due to enter secondary education in September.
Med mig på läktaren i dag har jag en tvåbarnsmor från Earls Barton nära Wellingborough, vars äldsta son skall påbörja sin utbildning på högstadiet i september.