"base date" translation into Swedish

EN

"base date" in Swedish

EN base date
volume_up
{noun}

base date
volume_up
referensdag {comm. gen.}
base date
base date

Context sentences for "base date" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Jospin was a party to the memorandum of agreement, which accepted the date base scheme in its entirety.
Jospin deltog i det memorandum om avtal som godkände det datumbaserade exportsystemet i sin helhet.
EnglishIt was never the intention to ban exports of this kind or to have an out-of-date base year as the basis for companies' import quotas.
Avsikten var aldrig att förbjuda denna export eller att ha ett inaktuellt basår till grund för företagens importkvoter.
EnglishNumerous idealistic proposals have been made, but as yet we have no foundation worthy of consideration on which to base a realistic date.
Här har många förslag lagts fram, men fortfarande saknas ett seriöst och sakligt underlag för ett slutgiltigt datum.
EnglishIt was never the intention to ban exports of this kind or to have an out-of-date base year as the basis for companies ' import quotas.
Kommissionen kommer nu att lägga fram kompletterande förslag som enligt tidsplanen kommer att behandlas under plenarsammanträdet i juli för att dessa felaktigheter skall rättas till.
EnglishNo objection was raised by the French back in May when the International Veterinary Organisation adopted less rigorous conditions than those foreseen by the date-base export scheme.
Frankrike hade inga invändningar i maj när den internationella veterinärmedicinska organisationen godkände mindre stränga villkor än de som fastställts genom det datumbaserade exportprogrammet.