"bat" translation into Swedish


Did you mean: båt
EN

"bat" in Swedish

volume_up
bat {noun}

EN bat
volume_up
{noun}

1. general

bat (also: bang, battle, belt, bilge)
In the forthcoming discussions and negotiations, my group will be going in to bat for improving and simplifying the usability of the fund.
I de fortsatta diskussionerna och förhandlingarna kommer min grupp att slå ett slag för att förbättra och förenkla fondens användbarhet.
bat (also: club, lollipop, mallet, stick)
volume_up
klubba {comm. gen.}
bat
volume_up
fladdermus {comm. gen.}
Large bat - played with time expansion technology
Stor fladdermus - återgiven med timeexpansionteknik.
Stor fladdermus - återgiven med normal tidsupplösning.
En fladdermus igen.

2. sports

bat (also: paddle)

3. sports: "cricket, baseball"

bat
volume_up
slagman {comm. gen.} (i kricket och baseball)
For example, baseball players are notoriously superstitious when they're batting, but not so much when they're fielding.
Till exempel så är baseball spelare ökänt vidskepliga när de spelar som slagmän, men inte så mycket när de spelar som utespelare.

4. American English, slang

bat (also: revelry)

Context sentences for "bat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThank you, everybody, for coming out to celebrate my little girl's bat mitzvah.
Tack allihop för att ni kom hit för att fira min lilla flickas bat mitzvah.
EnglishI heard my Austrian colleague talk about best available technology, or BAT.
Jag hörde att mina österrikiska kolleger diskuterade best available technology (BAT).
EnglishI got a major coke deal, my daughter's bat mitzvah, which is a total nightmare.
En stor kokainaffär, min dotters bat mitzvah, som blir rena mardrömmen.
EnglishThe company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
Det berörda företaget, BAT, kommer att föra över produktionen till länder utanför EU.
EnglishAt the end of September, hundreds of monks from the Bat Nha monastery were attacked.
I slutet av september angreps hundratals munkar från Bat Nha-klostret.
EnglishToday, therefore, I would like to go in to bat for a Europe that is more involved in space.
Jag vill därför i dag bryta en lans för ett starkare engagemang inom EU för världsrymden.
EnglishPresident Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
Ordförande Barroso, fortsätt att väcka törnrosa och börja arbeta.
EnglishThirdly, we are concerned about the fact that KEDO is a bat without a ball.
För det tredje, vi är bekymrade över det faktum att KEDO går att likna vid en tiger utan tänder.
EnglishNo one dresses as a mime and embarrasses me at my daughter's bat mitzvah.
Ingen klär ut sig och skämmer ut mig vid min dotters bat mitzvah.
EnglishYou can even lay a goddamn pipeline and no-one would bat an eye.
Du kan bygga pipelines och frakta skiten i, utan att nån skulle bry sig.
EnglishIf I were to read out his text, nobody would bat an eyelid.
Om jag skulle läsa upp hans anförande i dag så skulle ingen märka något.
EnglishWas it right to do this off its own bat, without checking what the other Member States thought?
Var det riktigt att göra detta ensamt utan att kontrollera de andra medlemsländernas uppfattning?
EnglishOtherwise the UCK can maintain off its own bat that they have more influence than they actually do.
Annars kan UCK för sin del påstå att de skulle ha mer inflytande än vad som faktiskt är fallet.
EnglishThe Bat's stubborn refusal to expire...... is driving us insane!
Batmans envisa vägran att dö... driver oss till vansinne!
EnglishPresident Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
Vad förväntar vi oss av den nya kommissionen?
EnglishThe advance payment that the Commission then initiated off its own bat in mid-April did little to change that.
Den förskottsbetalning som kommissionen på egen hand initierade ändrade här ingenting i sak.
EnglishIt is an extraordinary provision, which means that the Council can enter into these agreements off its own bat.
Det är en extraordinär bestämmelse som innebär att rådet kan ingå dessa avtal på egen hand.
EnglishThese changes will ensure the proper implementation of BAT and reduce distortions in competition.
Dessa förändringar kommer att innebära att BAT genomförs korrekt och även minska snedvridningen av konkurrensen.
EnglishThe brown long-eared bat has exceptionally good hearing, which it can use on the hunt instead of echolocation.
Den långörade fladdermusen har särskilt bra hörsel som den kan använda i jakten i stället för ekopejling.
EnglishIf BAT is included in this legislation, it will only make the scheme even more unacceptable for businesses.
Om man inför BAT i denna lagstiftning kommer man bara att göra systemet ännu mer oacceptabelt för företagen.