"battered" translation into Swedish

EN

"battered" in Swedish

SV

EN battered
volume_up
{adjective}

battered (also: dazed, dizzy)

Synonyms (English) for "battered":

battered
batter

Context sentences for "battered" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, it is true that thousands of women and children are battered every year.
Herr talman! Det stämmer att tusentals kvinnor och barn misshandlas varje år.
EnglishOn 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
Den 27 och 28 februari slog den våldsamma stormen Xynthia till mot flera franska regioner.
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Om jag nu får övergå till de misshandlade fruarna så vill jag tillägga att män också misshandlas.
English. - (DE) The fourth largest economy in Asia is being battered by the international financial crisis.
skriftlig. - (DE) Asiens fjärde största ekonomi krossas av den internationella finanskrisen.
EnglishWe know that Marie Trintignant was battered to death by her French partner, the musician Bertrand Cantat.
Vi vet att Marie Trintignant misshandlades till döds av sin pojkvän, den franske musikern Bertrand Cantat.
EnglishThey have been battered for far too long.
De har blivit styvmoderligt behandlade alldeles för länge.
EnglishLast year the British Prime Minister, Tony Blair, boasted of how he had battered the criminal justice system.
Förra året skröt den brittiska premiärministern, Tony Blair, om hur han hade krossat det straffrättsliga systemet.
EnglishThis report once again echoes every complaint, every gross generalisation about poor, battered and raped women ...
Betänkandet ältar än en gång alla gamla klagomål, alla grova generaliseringar om fattiga, slagna och våldtagna kvinnor ...
EnglishBattered Women’s social network’s responses
Misshandlade kvinnors sociala nätverk
EnglishIn some cases (SOS AIDS or SOS Battered Wives for example), it is vital that the anonymity of the caller is protected.
I vissa fall (exempelvis när det gäller aids- eller kvinnojourer) är anonymitetsskyddet för den som ringer upp av stor vikt.
EnglishYour Commission inherited the battered but hopeful Europe of 1989, still divided by a line from Trieste to Gdansk.
I dag är den skiljelinjen borta, utraderad av en historisk utvidgning som den här kommissionen har all rätt att ta åt sig äran av.
EnglishAnd can I say to the battered bureaucrats and lobbyists that I have decided that you are some of the best thing we have.
Jag kan även säga till de illa ansedda byråkraterna och lobbyisterna att ni enligt min uppfattning är något av det bästa vi har.
EnglishOf course women should not endure violence at the hands of men, though these days there are also many cases of battered men.
Naturligtvis bör kvinnor inte utsättas för mäns våld, även om det nuförtiden också finns många fall med män som misshandlas.
EnglishYour Commission inherited the battered but hopeful Europe of 1989, still divided by a line from Trieste to Gdansk.
Er kommission tog över ett slitet men hoppfullt Europa från 1989 som fortfarande var delat av en skiljelinje från Trieste till Gdansk.
EnglishEverywhere, women's organizations have been the first to have set up homes for battered wives and support them and their children.
Kvinnoorganisationer har överallt varit de första att starta hem för slagna kvinnor och givit stöd åt dem och deras barn.
EnglishThe policewomen's network in Europe has drawn up a code of conduct for the police with regard to women who have been battered or raped.
Kvinnliga polisers nätverk i Europa har tagit fram en uppförandekod för polisen när det gäller slagna och våldtagna kvinnor.
EnglishStrong winds and torrential rain battered the Madeira Autonomous Region from 22 December onwards, causing major damage to public infrastructures and to businesses.
Sedan den 22 december har den autonoma regionen Madeira plågats av hårda vindar och skyfallsliknande regn.
EnglishThe inhabitants of this country battered over decades are leaving their homeland in droves, eking out an existence in refugee camps in Pakistan.
Invånarna i detta land, som skändats i årtionden, lämnar i stora skaror sin hembygd. De vegeterar i flyktingläger i Pakistan.
EnglishLets recognise that a debt moratorium for indebted countries will not do half enough to allow them rebuild their battered communities.
Låt oss erkänna att ett skuldmoratorium för skuldsatta länder inte ens kommer att räcka till hälften av återuppbyggnaden av deras söndertrasade samhällen.
EnglishToday, faced with this spiral of violence affecting a battered population, we are anxious strongly to condemn any type of intolerance and religious violence.
Vi vill inför denna våldsspiral som drabbar en hårt åtgången befolkning kraftfullt fördöma all slags intolerans och religiöst våld.