"battle-ready" translation into Swedish

EN

"battle-ready" in Swedish

EN battle-ready
volume_up
{adjective}

1. military

battle-ready

Similar translations for "battle-ready" in Swedish

battle noun
to battle verb
ready adjective
to ready verb

Context sentences for "battle-ready" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want every man and strong lad able to bear arms...... to be ready for battle by nightfall.
Jag vill ha varje man och stark pojke som kan bära vapen...... att vara redo för strid i skymningen.
EnglishIf Europe is to be ready for battle, it must retain its dynamism.
Om Europa ska stå redo för strid måste vi behålla vår dynamik.
EnglishAs George Robertson has said, being ready for battle is like pregnancy: you either are or you are not!
Som George Robertson har sagt, att vara redo för strid är som att vara gravid: antingen är man det eller också är man det inte!
EnglishOur Parliament, ready for battle, created a policy which brought about - and we are proud of it - the abolition of mini-budgets.
Vårt parlament genomförde, med sänkt lans, en politik för vilken vi var och är stolta över - avskaffandet av minibudgetarna.
EnglishWithout the backing of the UN Security Council, the United States has attacked Iraq, but we now know that their battle plans had been ready for a long time.
Utan att ha säkerhetsrådets godkännande har Förenta staterna angripit Irak, men vi vet nu att deras krigsplaner var färdiga sedan lång tid tillbaka.
EnglishLet me cite two examples: firstly, efforts are to be made to have the battle groups combat-ready by 1 January 2007; secondly, special priority is to be given to the so-called European Defence Agency.
Låt mig ge två exempel: för det första ska insatser göras för att få stridande förband klara till den 1 januari 2007, för det andra ska den så kallade Europeiska försvarsbyrån ges särskild prioritet.