"battles" translation into Swedish

EN

"battles" in Swedish

SV

EN battles
volume_up
{plural}

battles
This is the result of terrible battles, purges and terror.
Detta är resultatet av fruktansvärda strider, utrensningar och terror.
The public at large does not understand the tactical manoeuvring behind these battles.
Den stora allmänheten förstår inte det taktiska rävspelet bakom dessa strider.
Bloody battles have led to the deaths of several hundred people living in the country.
Blodiga strider har lett till att flera hundra invånare i landet har dödats.

Synonyms (English) for "battle":

battle

Context sentences for "battles" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not think this is the place for us to fight our usual battles.
Jag tycker inte att det här är rätt plats att utkämpa våra vanliga stridigheter.
EnglishWe who wish to demonstrate peacefully must also learn from the battles.
Vi som vill kunna demonstrera fredligt måste också lära oss av dessa våldsyttringar.
EnglishDear colleagues, I hope you will continue the battles from the inside of this Parliament.
Jag hoppas att ni, mina kära kolleger, kommer att fortsätta kampen inifrån parlamentet.
EnglishThe USA and Great Britain may perhaps be able to win the battles, but there is much more at stake.
Förenta staterna och Förenade kungariket kan kanske vinna den väpnade konflikten.
EnglishThe dispute is in any case a far cry from the bilateral commercial battles of the past.
Tvisten är hur som helst långt ifrån de bilaterala kommersiella striderna från det förgångna.
EnglishIn today's debate we are discussing real issues, and quite rightly not fighting mock battles.
I dagens debatt talar vi om de egentliga problemen och bör inte ägna oss åt skenfäktningar.
EnglishWe all remember the great battles to decolonise Africa, the liberation of Algeria and Vietnam.
Vi kommer ihåg de stora striderna för att avkolonisera Afrika och befrielsen av Algeriet och Vietnam.
EnglishWe will have many battles over the details of such a policy.
Vi kommer att tvista mycket om detaljerna i en sådan politik.
EnglishI lost battles there which were then won in Parliament, from its position closer to the citizens.
Där förlorade jag i stridsfrågor som senare vanns i parlamentet, som befinner sig närmare medborgarna.
EnglishAt a time when battles are centred on energy sources, we all understand the importance of this proposal.
I ett skede när kampen kretsar kring energiresurserna inser vi alla betydelsen av detta förslag.
EnglishThis crisis extends far beyond the political deadlock and the battles between key political figures.
Krisen sträcker sig långt utöver det politiska dödläget och striderna mellan centrala politiska personer.
EnglishWill they pursue battles with other rogue states?
Och vilka framtidsutsikter erbjuder de världen i allmänhet?
EnglishThe United Kingdom has the highest rate of takeovers and takeover battles throughout the European Union.
Storbritannien har den högsta andelen övertaganden och försök till övertaganden i hela Europeiska unionen.
EnglishAt the same time, however, universal values such as human rights must not be used as weapons in our political battles.
Tortyr är fortfarande tortyr, vare sig den sker i Irak, Afghanistan, Kina eller Pinochets Chile.
EnglishShe is a positive person who has fought many important political battles for young people, women and, now, the handicapped.
Det är en förmån för Europaparlamentet att ha tillgång till hennes kunskap, energi och erfarenhet.
EnglishMillions were killed in the great battles of the war.
De stora slagen dödade miljontals människor.
EnglishThat is sometimes obscured by all the battles we have about local loop unbundling, bit stream access and so on.
Detta skyms ibland av alla våra tvister om lokalt tillträde till accessnätet, tillgång till bitström och så vidare.
EnglishHe has had tremendous battles with the United Kingdom authorities, in particular with the previous administration.
Han har haft oerhörda drabbningar med myndigheterna i Förenade kungariket, i synnerhet med den tidigare regeringen.
EnglishI have fought many political battles and referendums over democratically legitimate community decision making.
Jag har utkämpat många politiska duster och folkomröstningskampanjer om demokratiskt legitima gemenskapsbeslutsprocesser.
EnglishShe is a positive person who has fought many important political battles for young people, women and, now, the handicapped.
Hon är en positiv person som kämpat många viktiga politiska kamper för ungdomar, kvinnor och nu de handikappade.