"to be devoured" translation into Swedish

EN

"to be devoured" in Swedish

volume_up
to be devoured {vb}

EN to be devoured
volume_up
{verb}

to be devoured (also: to be engulfed, to be gobbled up)
volume_up
uppslukas {vb}

Similar translations for "to be devoured" in Swedish

to be verb
to devour verb

Context sentences for "to be devoured" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll this has been devoured by the media with great enthusiasm.
Allt detta har slukats av medierna med stor entusiasm.
EnglishIn addition, the Essen projects have devoured a larger proportion of the Union' s funding for transport than was agreed.
Dessutom skulle projekten i Essen sluka en större del av unionens trafikfinansiering än vad man enats om.
EnglishIn addition, the Essen projects have devoured a larger proportion of the Union's funding for transport than was agreed.
Föredraganden har mycket riktigt påpekat att det bland de 14 specialprojekten i Essen finns sju objekt där finansieringen och tidsplanen för genomförande ännu inte bekräftats.