"to be diagnosed with" translation into Swedish

EN

"to be diagnosed with" in Swedish

EN to be diagnosed with
volume_up
{verb}

1. medicine

to be diagnosed with
bli diagnostiserad med
So maybe, you know, there's no such thing as crazy, and being diagnosed with a mental illness doesn't mean you're crazy.
Så kanske finns det ingenting som heter galenskap, och att bli diagnostiserad med en mentalsjukdom betyder inte att man är galen.
And if you are a boy, you're four times as likely to be diagnosed with ADHD -- Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ~~~ Now there is another side to this.
Och om du är en pojke, är du fyra gånger så sannolikt att bli diagnostiserad med ADHD -- uppmärksamhet underskott hyperaktivitet sjukdom Nu finns det en annan sida av detta.

Similar translations for "to be diagnosed with" in Swedish

to be verb
to diagnose verb
with preposition
Swedish

Context sentences for "to be diagnosed with" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe number of new patients diagnosed each year has doubled over the same period.
Antalet nya patienter som får sin diagnos har fördubblats under samma period.
EnglishEvery year, 270 000 women are diagnosed with breast cancer in the European Union.
Varje år får 270 000 kvinnor diagnosen bröstcancer inom Europeiska unionen.
EnglishNow when I got out, I was diagnosed and I was given medications by a psychiatrist.
När jag sedan kom ut, blev jag diagnostiserad och fick mediciner av en psykiatriker.
EnglishBut just a few months ago, Judy was diagnosed with stage-three lung cancer.
Men för bara ett par månader sedan, fick Judy diagnosen lungcancer i tredje stadiet.
EnglishOnce the disease has been diagnosed, it has to be treated so as to cure the patient.
När sjukdomen väl har diagnostiserats måste den behandlas så att patienten blir frisk.
EnglishEvery 24 seconds, another person is diagnosed with a neurodegenerative disease in the EU.
Var tjugofjärde sekund diagnostiseras ett nytt fall av neurodegenerativ sjukdom i EU.
EnglishOne European in three will be diagnosed with cancer during their lifetime.
En av tre européer kommer att få diagnosen cancer under sin livstid.
EnglishEvery two and a half minutes a woman is diagnosed with breast cancer.
Med två och en halv minuts mellanrum får en kvinna diagnosen bröstcancer.
EnglishMy dad was diagnosed with multiple sclerosis in the prime of his life.
Min far var i sina bästa år när han fick diagnosen multipel skleros.
EnglishI did that job and the early stages of MS were first of all diagnosed.
Det gjorde jag och vid en första undersökning diagnostiserades de tidigaste stadierna av MS.
EnglishWe should be very concerned that only half of cases are estimated to have been diagnosed.
Det är mycket bekymrande att det uppskattas att endast hälften av fallen har diagnostiserats.
EnglishSome 50% of those are not diagnosed until they are 18 months old.
Ungefär hälften av dessa får ingen diagnos förrän vid 18 månaders ålder.
EnglishSome 25% are not diagnosed until they are nearly three years old.
Ungefär en fjärdedel får ingen diagnos förrän de är nästan tre år gamla.
EnglishThe number of those diagnosed with the infection is constantly growing in some neighbouring countries.
Antalet personer som får diagnosen hiv/aids ökar oavbrutet i vissa grannländer.
EnglishI mean, Einstein and Mozart and Tesla would all be probably diagnosed as autistic spectrum today.
Einstein och Mozart och Tesla skulle antagligen alla fått diagnosen autismspektrum idag.
EnglishFive women per day are diagnosed with breast cancer in my own region.
Fem kvinnor får diagnosen bröstcancer i min egen region per dag.
EnglishThey diagnosed Parkinson's but it could be Ebola or mad cow disease...
De sa Parkinson, men det kan vara ebola eller galna ko-sjukan.
EnglishIn fact you have diagnosed deficiencies; you have said as much yourself in your speech.
I själva verket har ni redan konstaterat att det finns brister, så mycket sa ni själv i ert anförande.
EnglishEvery year, 50 000 European women are diagnosed with cervical cancer and 25 000 die from this disease.
Varje år får 50 000 kvinnor i EU diagnosen livmoderhalscancer och 25 000 dör i sjukdomen.
EnglishThere are many causes of cancer, or often the causes cannot be defined and diagnosed.
Cancer har många olika orsaker - ofta missar man dessutom ofta att fastställa och diagnostisera orsakerna.