"to be discussed" translation into Swedish

EN

"to be discussed" in Swedish

EN to be discussed
volume_up
{verb}

to be discussed
It has been discussed and will be discussed at forthcoming Councils.
Den har diskuterats och kommer att diskuteras även vid kommande rådsmöten.
Possibilities will be further discussed with the countries involved.
Möjligheter kommer att diskuteras ytterligare med de inblandade länderna.
The matter will therefore have to be further discussed in depth in the future.
Frågan måste därför diskuteras ytterligare och grundligt i framtiden.

Similar translations for "to be discussed" in Swedish

to be verb
discussed adjective
Swedish
discussed verb
to discuss verb

Context sentences for "to be discussed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Herr talman! Vi diskuterade naturligtvis detta utförligt också i vår grupp.
EnglishWe have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
De betänkanden som vi nyss har diskuterat utgör en god grund för denna process.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Mitt första förslag gäller EU:s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.
EnglishWe have discussed three proposals for moving towards a liberalised rail system.
Vi har diskuterat tre förslag om den fortsatta vägen mot en avreglerad järnväg.
EnglishThis has been discussed earlier but was resisted very strongly by the Americans.
Frågan har diskuterats tidigare men mötts med hårt motstånd från amerikanerna.
EnglishI would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
Jag vill fästa er uppmärksamhet på några frågor som inte har diskuterats här.
EnglishThis gap relates to the insolvency of airlines, as has already been discussed.
Denna lucka har att göra med flygbolags insolvens, såsom redan har diskuterats.
EnglishThis is not the first time we have discussed this issue in Parliament, of course.
Det är givetvis inte första gången vi diskuterar den här frågan i parlamentet.
EnglishMrs Frahm discussed the issue of the death penalty, which is incredibly important.
Den ärade ledamoten Frahm tar upp frågan om dödsstraff, vilken är oerhört viktig.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Mitt första förslag gäller EU: s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.
EnglishClearly we have discussed those political issues with Kosovar representatives.
Vi har naturligtvis diskuterat dessa politiska frågor med företrädare för Kosovo.
EnglishWe discussed it in the Foreign Affairs Council both in November and in December.
Vi diskuterade frågan i rådet (utrikesfrågor) både i november och i december.
EnglishWhat you have just discussed relates to events which go back as far as last July.
Vad ni har pratat om har med händelser som går tillbaka till juli i fjol att göra.
EnglishI also discussed it with the Chairman of the African Union Commission, Mr Ping.
Jag diskuterade också med Jean Ping, ordförande för Afrikanska unionens kommission.
EnglishHowever, the majority of Lithuania's citizens have not seen, read or discussed it.
Men majoriteten av Litauens medborgare har varken sett, läst eller diskuterat den.
EnglishThe third major issue discussed by the European Council was sustainable development.
Den tredje stora fråga som avgjordes av Europeiska rådet var hållbar utveckling.
EnglishI have previously discussed the shrinking defence budgets of the Member States.
Jag har tidigare tagit upp de krympande försvarsbudgetarna i medlemsstaterna.
EnglishWe have also discussed the importance of involving parliamentarians in the process.
Vi har också diskuterat vikten av att få parlamentariker att delta i processen.
EnglishA draft has been discussed with experts from Member States and stakeholders.
Ett förslag har diskuterats med experter från medlemsstater och berörda aktörer.