"to be doomed" translation into Swedish

EN

"to be doomed" in Swedish

EN to be doomed
volume_up
{verb}

1. colloquial

to be doomed
volume_up
vara körd {vb} [coll.]

Similar translations for "to be doomed" in Swedish

to be verb
doomed adjective
doomed verb
Swedish
to doom verb
doom noun
Swedish

Context sentences for "to be doomed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to give these things time: too hasty and you are doomed to failure.
Vi måste ge dessa saker tid: om man har för bråttom är man dömd att misslyckas.
EnglishA policy restricted to establishing codes of conduct would be doomed to ineffectiveness.
En politik som begränsas till att utarbeta uppförandekoder är dömd att misslyckas.
EnglishWhat is the status of the European list of ports that are likely to receive doomed ships?
Hur har det gått med Europakartan över hamnar som kan ta emot fartyg i sjönöd?
EnglishMany more thought that it would never happen or that it was doomed to failure.
Många fler tänkte att den aldrig skulle bli verklighet och att den var dömd att misslyckas.
EnglishHeading 4 - external policy - is still inevitably doomed to failure.
Rubrik 4 - extern politik - fortsätter sin obönhörliga färd mot misslyckandet.
EnglishEvery project that does not take this into account is doomed to failure.
Alla projekt där man inte tar hänsyn till detta är dömda att misslyckas.
EnglishWithout a social dimension, the European project is doomed to failure.
Utan en social dimension är det europeiska projektet dömt att misslyckas.
EnglishAny unilateral and exclusively military response is doomed to failure.
Alla unilaterala och ensidigt militära åtgärder är dömda att misslyckas.
EnglishI think that such centrally planned projects are doomed to failure.
Jag tror att sådana här centralt planerade projekt är dömda att misslyckas.
EnglishIf the Russian delegation has a similar recommendation, the summit is doomed to failure.
Om den ryska delegationen har en liknande rekommendation är toppmötet dömt att misslyckas.
EnglishSuch a policy, ladies and gentlemen, is doomed to failure, I can assure you.
En sådan politik är dömd att misslyckas, det kan jag försäkra er.
English(PL) Mr President, it would appear that all agreements reached in Lisbon are doomed.
(PL) Herr talman! Det kan verka som att alla avtal som ingås i Lissabon är dömda att misslyckas.
EnglishWomen and children are being traded like goods and doomed to prostitution.
Kvinnor eller barn behandlas som varor och döms till prostitution.
EnglishThey are doomed to failure; they will not bring Europe any further forward.
De är dömda att misslyckas och kommer inte att vidareutveckla EU.
EnglishIn that case the Convention would certainly have been doomed to failure from the outset.
För då skulle konventionen säkert ha misslyckats redan från början.
EnglishHistory shows that unions based upon the dominance of larger members are doomed to fail.
Historien visar att unioner som bygger på större medlemmars dominans är dömda till undergång.
EnglishWhatever happens in our region is doomed to affect the whole world.
Vad som än händer i vår region, så kommer det att påverka hela världen.
EnglishYou must not walk on a tightrope because, as we all know, tightrope-walkers are doomed to fall one day.
Och ni skall inte försöka gå på lina, för en vacker dag faller den som gör det.
EnglishThe result of which is that everywhere I go now, people treat me like I'm doomed.
Så vart jag än går nu- -ser folk mig som dömd. ~~~ Dömd!
EnglishThis meant that the programme was doomed to fail from the start.
Det innebar att programmet var dömt att misslyckas redan från början.