"to be dry" translation into Swedish

EN

"to be dry" in Swedish

EN to be dry
volume_up
{verb}

1. slang

to be dry
Madam President, the Tillich report is bone dry, I agree, but frankly its importance is such that there is no excuse for this debating chamber to be virtually deserted.
Tillichs betänkande kan kanske anses vara torr läsning, men uppriktigt sagt så förtjänar det i egenskap av ett viktigt betänkande ändå inte att kammaren är nästan öde.

Similar translations for "to be dry" in Swedish

to be verb
dry adjective
to dry verb

Context sentences for "to be dry" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHardly was the ink dry in Berlin when people started to try and water it down.
Bläcket hade knappt torkat i Berlin när vissa började försöka vattna ur det.
EnglishIn a world of increasingly open borders, the flood of refugees is not about to dry up.
I en värld där gränserna öppnar sig är flyktingströmmarna inte på väg att ta slut.
EnglishWe do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.
Vi behöver inte ett fast avtal som blivit överflödigt när bläcket torkat på papperet.
EnglishNor do we shy away from hanging Member States' dirty linen out to dry.
Vi skyggar heller inte för att hänga ut medlemsstaternas smutsiga byk på tork.
EnglishMr President, this is not quite as dry or as difficult as the title makes it sound.
(EN) Herr talman! Detta är inte fullt så torrt eller så svårt som titeln får det att låta.
EnglishAnyone, rich or poor, must be able to breathe, remain healthy and keep their feet dry.
Alla, fattiga såväl som rika, måste kunna andas, hålla sig friska och torra om fötterna.
EnglishDoes it have the infrastructures for putting a ship in dry dock, and so on?
Har det möjligheter att placera ett fartyg i torrdocka, och så vidare?
EnglishIn a world of increasingly open borders, the flood of refugees is not about to dry up.
. (FR) I en värld där gränserna öppnar sig är flyktingströmmarna inte på väg att ta slut.
EnglishDoes it have the infrastructures for putting a ship in dry dock, and so on?
Stämmer allt detta överens med Baselkonventionen om gränsöverskridande transport av avfall?
EnglishFarmers in Northern Ireland at this time stand high and dry with no help and no support.
Jordbrukarna i Nordirland har nu lämnats i sticket utan hjälp och stöd.
EnglishHave you noticed that he hides a can of Dry Roasted Peanuts in his bag?
Har du lagt märke till att han gömmer en burk med jordnötter i väskan?
EnglishEucalyptus trees dry out the soil, and thus need more water to grow.
Eukalyptus är en art som torkar ut marken, eftersom den behöver mer vatten för att växa.
EnglishIt is sad to say, but we are actually leaving our own European breeders high and dry.
Det är beklagligt att behöva säga detta, men vi lämnar faktiskt våra uppfödare inom EU i sticket.
EnglishHe means he's got this sudden notion to stand on dry land, but just panhandle at the ocean.
Han menar att han har denna plötsliga lust att stå på torra land, men bara tigger vid havet.
EnglishWe cannot use the 3.2 billion; instead we must squeeze the margin dry.
Vi kan inte sätta in de 3,2 miljarderna, utan vi måste tänja på marginalerna så långt det går.
EnglishEarly on, in order to ship our specimens, we had to have dry ice.
Till en början, för att kunna skicka våra prover, behövde vi kolsyreis.
EnglishIt means that we must dry up streams of money that flow from developing countries into tax havens.
Det innebär att vi måste stoppa penningflödet från utvecklingsländer till skatteparadis.
EnglishWe may even have made progress in the religious war on dry sugaring.
Man har kanske också gjort framsteg när det gäller religionskrigen beträffande chaptalisering.
EnglishAt its heart is Liverpool, the home of the United Kingdom’s first commercial dry dock.
Liverpool ligger i dess hjärta och är Förenade kungarikets hem för den första kommersiella torrdockan.
EnglishAll year round, parched dry days alternate with days of torrential rain.
Dagar med brännande torka alternerar med dagar med skyfall.