"to be emotional" translation into Swedish

EN

"to be emotional" in Swedish

EN

to be emotional {verb}

volume_up
to be emotional
to be emotional
I don't want my toaster or vacuum cleaner appearing emotional.
Jag vill inte att min brödrost eller dammsugare ska vara känslosam.

Similar translations for "to be emotional" in Swedish

to be verb
emotional adjective

Context sentences for "to be emotional" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
Vi måste uppmuntra en emotionell miljö där det är fördelaktigt att skaffa barn.
EnglishBecause in these emotional times, we need some cool heads and clear information.
I dessa känslomässiga tider behöver vi hålla huvudet kallt och få tydlig information.
EnglishThe teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
Hans lärare har beskrivit honom som dum, klumpig, störande och överkänslig.
EnglishHe will simply not do this, and for ethical, moral and emotional reasons.
Det kommer han av etiska, moraliska och emotionella skäl helt enkelt inte att göra.
EnglishOtherwise, the effect of today's voting will be no more than emotional.
I annat fall blir följderna av dagens omröstning inget annat än känslomässiga.
EnglishYou might remember the very emotional debate on the Return Directive.
Ni minns kanske den mycket känslosamma debatten om direktivet om återvändande.
EnglishThe climate change debate is very emotional, rightly so of course.
Klimatförändringsdebatten är mycket emotionell, vilket givetvis är helt riktigt.
EnglishPhysical and emotional violence, day in and day out, hardens many to all normal feeling.
Många blir avtrubbade på grund av det dagliga fysiska och psykiska våldet.
EnglishI got a little emotional there but I should now comment on the amendments!
Jag kommer därför definitivt att lägga fram den för talmanskonferensen.
EnglishBut there is zero correlation between IQ and emotional empathy, feeling with the other person.
Men det är noll korrelation mellan IQ och empati, att känna med en annan människa.
EnglishThis is not so much a technical point as a national and emotional consideration.
Detta är väl inte så mycket en tekniskt punkt utan mer en nationell respektive emotionell punkt.
EnglishWe very often resort to purely emotional assessments and base them on our emotions.
Vi tar väldigt ofta till rent känslomässiga bedömningar och grundar dem på våra egna känslor.
EnglishExcuse my rather emotional outburst, but that is how I feel today.
Ursäkta mitt något känslomässiga utbrott, men det är så jag känner mig i dag.
EnglishPlease could we be a little less emotional in dealing with this matter.
Skulle vi kunna lugna ner känslorna lite när vi diskuterar denna fråga?
EnglishThis is an emotional question on which there are different points of views.
Det här är en känslobetonad fråga som det råder delade meningar om.
EnglishHe has withstood the pressures he has come up against in this emotional issue extremely well.
Han har mycket väl utstått den press som uppkommit i denna emotionellt laddade fråga.
EnglishIt's not very exciting, but if you know what's there, it's pretty emotional.
Det är inte särskilt spännande, men om man vet vad som finns innuti, så är det ganska rörande.
EnglishI got a little emotional there but I should now comment on the amendments!
Jag blev lite känslosam där, men jag skall nu gå över till att kommentera ändringsförslagen!
English"We have a lifelong emotional and financial commitment to our Asian Elephant partners."
"Vi har ett livslångt känslomässigt och ekonomiskt åtagande till vår partner Asian Elephant."
EnglishThis will serve to show that dialogue is possible, even on very difficult and emotional issues.
Detta bevisar att det är möjligt med dialog, även om mycket svåra och känsliga frågor.