"to be entitled to" translation into Swedish

EN

"to be entitled to" in Swedish

EN to be entitled to
volume_up
{verb}

1. business

to be entitled to
But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.
Men den som har skrivit sångtexten är berättigad till ersättning på livstid plus 70 år.
Apparently the judge decided that the plaintiff was not entitled to relief under state law.
Tydligen beslutade domaren att käranden inte var berättigad till hjälp enligt delstatens lagar.
I would like to point out that my question is not concerned with whether this factory is entitled to aid or not.
Jag vill poängtera att min fråga inte handlar om huruvida denna fabrik är berättigad till stöd eller inte.

Similar translations for "to be entitled to" in Swedish

to be verb
entitled adjective
entitled verb
to entitle verb
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "to be entitled to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;
5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.
EnglishIt seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
EnglishThis is the least that he and his family can expect or should be entitled to.
Detta är det minsta som han och hans familj kan eller har rätt att förvänta sig.
EnglishAnd they are entitled to their opinion.
Ett mycket meriterande mål kanske några tänker, och de har rätt att tänka det.
EnglishThe Cuban people are fully entitled to choose a socialist model for their society.
Det kubanska folket är i sin fulla rätt att välja en socialistisk samhällsmodell.
EnglishHowever, in so doing, we are also entitled to expect reciprocity from others.
Men genom att göra det har vi även rätt att förvänta oss ömsesidighet från andra.
EnglishThis initiative is impressively entitled: " An Information Society For All ".
Rubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.
EnglishThat is what our citizens are entitled to expect, and that is what they are getting.
Detta är vad våra medborgare har rätt att förvänta sig, och detta är vad de får.
EnglishWe are therefore entitled, as Parliament, to point out that it is doing nothing.
Därför har vi som parlament rätt att påpeka att ordförandeskapet inte gör någonting.
EnglishIf Mr Schulz wishes to speak, Mr Cohn-Bendit is entitled to address us first.
Om Martin Schulz önskar tala så är det Daniel Cohn-Bendits tur att tala först.
EnglishMorally, it is entitled to our aid and we can certainly afford to provide it.
Landet har en moralisk rätt till vårt stöd, och vi har definitivt råd med det.
EnglishThis initiative is impressively entitled: "An Information Society For All" .
Rubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.
EnglishThis report is entitled 'Women and Sport' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter ?Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
EnglishMadam President, animals, like humans, are entitled to good and healthy food.
Fru ordförande! Precis som människor har djur rätt till god och hälsosam föda.
EnglishI think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Jag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
EnglishThe honourable Member is entitled to declare his solidarity for the French drivers.
Den ärade ledamoten har rätt att visa sin solidaritet med de franska chaufförerna.
EnglishMadam President, of course Mr Swoboda is entitled to receive an accurate reply.
Fru talman! Naturligtvis har min ärade kollega Swoboda rätt att få ett korrekt svar.
EnglishAnyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.
Alla som är för en folkomröstning har rätt att uttrycka detta i parlamentet.
EnglishWomen and men are entitled to a free choice of suitable and comfortable activities.
Kvinnor och män har rätt till att fritt välja en lämplig och bekväm sysselsättning.
EnglishThe rights of all humans need to be defended, and we are all entitled to respect.
Alla människors rättigheter måste försvaras, och vi förtjänar alla respekt.