"to be excused" translation into Swedish

EN

"to be excused" in Swedish

SV

EN to be excused
volume_up
{verb}

to be excused

Similar translations for "to be excused" in Swedish

to be verb
to excuse verb

Context sentences for "to be excused" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAround 80 % do their military service and a little over 10 % are excused.
Omkring 80 procent utför värnplikten och drygt tio procent befrias från den.
EnglishAround 80% do their military service and a little over 10% are excused.
Omkring 80 procent utför värnplikten och drygt tio procent befrias från den.
EnglishNo excessive violence can be excused, yet we have to look deeper into the origins of the conflict.
Vi kan inte ursäkta överdrivet våld, men vi måste se mer till konfliktens ursprung.
EnglishSo she had actually been excused the death penalty but was subsequently hanged.
Hon hade alltså sluppit dödstraffet, men hängdes ändå sedan.
EnglishNow, Mr President and Mr Commissioner, I must ask to be excused.
För övrigt, herr talman och herr kommissionär, måste jag be er ursäkta mig.
EnglishViolations of these can therefore never be excused on grounds of religion, culture or tradition.
Kränkningar kan därför aldrig ursäktas med hänvisning till religion, kultur eller tradition.
EnglishMr President, I hope that I may be excused after this speech.
Herr talman! Jag hoppas att jag kan lämna er efter det här anförandet.
EnglishI might be excused, perhaps, because he spoke as if he were an old hand in the House.
Jag trodde att det var en av våra mer erfarna ledamöter. Det förklarar följaktligen varför jag inte märkte något.
EnglishBut that could be excused, perhaps, bearing in mind your workload.
För det andra handlar det dock om en innehållsfråga.
EnglishPerhaps when it all began it could be excused on grounds of ignorance about the effects of smoking - but not in 1998.
Kanske kunde den i början skyllas på okunskap om rökningens effekter - men inte 1998.
EnglishIt cannot be excused in Tunisia just because there are other countries where women are socially inferior.
Det kan inte ursäktas i Tunisien bara för att det finns andra länder där kvinnor är socialt underordnade.
EnglishIts wicked persona is not to be excused or ameliorated.
Dess onda väsen kan inte förlåtas eller förbättras.
EnglishNevertheless, this event cannot be excused.
Men detta är naturligtvis ingen ursäkt för det som har hänt.
EnglishNor have I in any way excused Equatorial Guinea in my answer.
EnglishDo not try to excuse what cannot be excused.
Försök inte att ursäkta det som inte kan ursäktas.
EnglishMr Rogalski, we covered this at the beginning: people who arrive during the proceedings will of course be excused.
Herr Rogalski! Vi gick igenom detta i början: de som anländer under sammanträdet kommer naturligtvis att ursäktas.
EnglishIt cannot be excused in Tunisia just because there are other countries where women are socially inferior.
Jag rekommenderar denna resolution, som är balanserad och konstruktiv, och jag kommer att ge Tunisien mitt stöd i processen.
EnglishBut that could be excused, perhaps, bearing in mind your workload.
För det första därför att svaret kom för sent, men bland alla era andra sysselsättningar kan väl detta vara berättigat.
EnglishWell into the latter part of the 20th century, Europe had many laws which excused domestic violence by men against women.
En bra bit in på den senare delen av 1900-talet fanns många lagar i Europa som undantog mäns våld mot kvinnor i hemmet.
EnglishThose who are excused guard the camp!