"to be executed" translation into Swedish

EN

"to be executed" in Swedish

EN to be executed
volume_up
{verb}

to be executed (also: to be accomplished)
to be executed
Here you choose the respective macro of a module that is to be executed.
Här väljer Du det makro som ska utföras ur en aktuell modul.
Choose a macro to be executed when a graphic, frame or OLE object is selected.
Här kan du välja ett makro som ska utföras vid en viss händelse.
All those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base.
Alla de åtgärder som uppfyller dessa kriterier kan utföras utan en rättslig grund.

Similar translations for "to be executed" in Swedish

to be verb
executed adjective
Swedish
to execute verb

Context sentences for "to be executed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
Det lär till och med har skett avrättningar på grund av vägran att odla potatis.
EnglishSometimes there are sums in the budget lines which cannot be easily executed.
Ibland finns det belopp i budgetartiklarna som det inte är lätt att använda.
EnglishA special status window indicates if the command has been successfully executed.
I ett särskilt statusfönster visas om kommandot verkställs som det ska.
EnglishIt is most important that we do that: every person who is executed is one too many.
Att vi gör detta är av största vikt, eftersom varje avrättad människa är en för mycket.
EnglishOnly a week ago, an 18-year-old man, Behnam Saree, was executed in public.
För bara en vecka sedan avrättades en 18-årig man, Behnam Saree, offentligt.
EnglishSo they know his conviction is unsafe, but he could still be executed.
De vet alltså att hans fällande dom är osäker, men han kan fortfarande avrättas.
EnglishIraq executed more than 120 people and Iran carried out as many as 388 executions.
I Irak avrättade man fler än 120 personer och i Iran verkställdes hela 388 avrättningar.
EnglishMr Kazemi could be sent to Iran and executed for the crime of being a homosexual.
Mehdi Kazemi riskerar att skickas till Iran och avrättas för brottet att vara homosexuell.
EnglishChina alone executed more people than all the other countries put together.
Enbart i Kina arvättades fler personer än i alla övriga länder sammanlagt.
EnglishBut how can anybody be executed if they have not first been condemned to death?
Men hur kan man avrättas om man inte först har blivit dömd till döden?
EnglishIf one is wrongly convicted and executed, it is regrettably then too late for an appeal.
Om man blir felaktigt dömd och avrättad, så är det dessvärre för sent att överklaga.
EnglishPeople who are to be executed are being executed to meet these requests.
Människor som ska avrättas blir avrättade för att dessa önskemål ska kunna uppfyllas.
EnglishNo-one shall be condemned to such penalty or executed. & amp; amp; #x2019;
Ingen får dömas till ett sådant straff eller avrättas & amp; #x201D;.
EnglishThe change in form of the cursor indicates in each case the function that can be executed.
Markören visar med sin respektive ändrade form vilken funktion du kan utföra.
EnglishSome were probably executed in Lebanon, but no search has been undertaken for the bodies.
Vissa har troligen avrättats i Libanon, men kropparna har aldrig eftersökts.
EnglishHe is one of nearly 7 000 people who are executed in that country every year.
Han är en av de nästan 7 000 personer som avrättas i landet varje år.
EnglishSadly, he was executed on the very day of the EU human rights dialogue with China.
Han avrättades tyvärr samma dag som EU genomförde dialogen om mänskliga rättigheter med Kina.
EnglishIt is feared that they might have been executed in a frenzied reprisal.
Man befarar att de kan ha avrättats under en rasande vedergällningsaktion.
EnglishLarge numbers of people have been executed by hanging in Iran just in the last few weeks.
Bara de senaste veckorna har ett stort antal människor avrättats genom hängning i Iran.
EnglishThis means that Chinese people can be executed for committing more than 68 crimes.
Detta innebär att det finns mer än 68 typer av brott som kan leda till avrättning för kineser.