"to be expelled" translation into Swedish

EN

"to be expelled" in Swedish

EN to be expelled
volume_up
{verb}

to be expelled
We feel that it should be up to individual states to decide who is expelled from their territory and under what circumstances.
Vi anser att det ska vara upp till de individuella staterna att besluta om vem som ska utvisas från deras territorier och under vilka omständigheter.

Similar translations for "to be expelled" in Swedish

to be verb
expelled verb
Swedish
to expel verb

Context sentences for "to be expelled" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad.
EnglishNonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.
Ändå utvisades han från Italien den 3 juni helt i strid med Italiens åtaganden.
EnglishSome foreign journalists were expelled or prevented from entering the country.
En del utländska journalister utvisades eller hindrades från att resa in i landet.
EnglishWe expelled them then and we continue to reject what Mr Haider stands for now.
(Applåder) Vi uteslöt dem då och vi fortsätter att förkasta det som Haider står för nu.
EnglishEvery day, politicians are expelled from certain quarters, and not just from my movement.
Varje dag förpassas politiker, inte enbart från mitt parti, från vissa områden.
EnglishA foreigner to be expelled is first and foremost a security and public order issue.
En utlänning som skall utvisas är i första hand en fråga om säkerhet och allmän ordning.
EnglishThey go straight from being exploited in illegal work to being expelled.
De går direkt från att utnyttjas i illegal sysselsättning till att förvisas.
EnglishIf they leave them at home, they may be fined but cannot be expelled just for this.
Om man lämnar dem hemma kan man få böter, men man kan inte bli utvisad.
EnglishNow that the wind has turned, though, he has been expelled from it overnight.
Nu när vinden har vänt har han omgående uteslutits från organisationen.
EnglishShould these countries not be the next to be expelled from the Human Rights Council?
Bör inte dessa länder stå näst i tur att uteslutas från rådet för mänskliga rättigheter?
EnglishWith regard to the Italian ambassador, we should ask why he was expelled.
När det gäller den italienske ambassadören måste vi fråga oss varför han blev utvisad.
EnglishIf they leave them at home, they may be fined, though they can't be expelled just for this.
Om man lämnar id-handlingarna hemma kan man få böter, men man kan inte bli utvisad.
EnglishI wouldn't worry about being expelled.
Om pengarna inte är tillbaka på måndag...... Skulle inte jag bekymra mig över att bli reglerad.
EnglishMr Giansily, if you do not respect the Chair, I will have you expelled from the Hemicycle.
Giansily, om ni inte respekterar ordförandeskapet kommer jag att utvisa er ur kammaren.
EnglishWe have even been expelled from regions we had received authorization to go to.
Det har även hänt att vi blivit utvisade trots att vi haft tillstånd att åka till ett visst område.
EnglishThey were given suspended sentences before being released and expelled from the country.
De fick villkorliga domar innan de släpptes och utvisades ur landet.
EnglishPeople are being systematically murdered and expelled and it has been happening for eight years.
Man mördar och fördriver människor systematiskt där, och det sedan åtta år tillbaka.
EnglishIn the same year, the Communist regime in Hungary expelled itself from Europe through show trials.
Samma år avskärmade sig kommunistregimen i Ungern från Europa genom skenrättegångar.
EnglishA foreigner who is to be expelled leaves via a detention centre.
En utlänning som skall utvisas tas till ett " centre de rétention" (kvarhållandecenter).
EnglishMONUC is even being humiliated, officials are being expelled by DRC-Goma.
MONUC till och med förnedras, funktionärer utvisas av RDC-Goma.