"to be frank" translation into Swedish

EN

"to be frank" in Swedish

EN

to be frank {verb}

volume_up
to be frank (also: to be honest)
Let us be frank: some of our universities are still very corporatist, very closed.
Låt mig vara ärlig, vissa av våra universitet är fortfarande är mycket korporativa, mycket slutna.
I shall have to be frank and say that prospects for progress in the short term are not overly encouraging.
Låt mig vara ärlig och säga att utsikterna för framsteg inom den närmaste framtiden inte är särskilt uppmuntrande.
Får jag vara ärlig, David?

Similar translations for "to be frank" in Swedish

to be verb
frank adjective
to frank verb
Swedish

Context sentences for "to be frank" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishTo be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Sanningen att säga kan jag förstå det, på villkor att oppositionen förblir fredlig.
EnglishThe important thing is to have a frank dialogue and a dialogue on every question.
Det viktiga är att föra en öppen dialog och en dialog om varje enskild fråga.
EnglishTo be frank, I do not wish to see a fourth, fifth or sixth railway package.
Uppriktigt sagt vill jag inte se ett fjärde, femte eller sjätte järnvägspaket.
EnglishFrank, have you decided which hospital you want to work at here in New Orleans?
Frank, har du bestämt, vilket sjukhus du vill jobba på, här i New Orleans?
EnglishFrank's mother said the name of a village in France where they didn't have sara Lee.
Frankrike, Franks mor nämnde en by i Frankrike, där det inte fanns Sara Lee.
EnglishTo be quite frank, we cannot be grateful for a ruling that rejected the agreement.
Helt uppriktigt sagt kan vi inte vara tacksamma för ett utslag som förkastade avtalet.
EnglishIn some areas we are succeeding, but we must be frank: in the majority we are not.
På vissa områden är vi framgångsrika, men ärligt talat är vi det inte i de flesta fall.
EnglishTo be open and frank with you - as I always am - I was disappointed with this decision.
Om jag ska vara helt ärlig - som jag alltid är - gjorde detta beslut mig besviken.
EnglishWe also had an excellent frank and open dialogue in which I personally participated.
Vi hade också en utmärkt ärlig och öppen diskussion där jag själv deltog.
EnglishWhat I am seeing is a head of state, certainly, but also a somewhat frank Prime Minister.
Jag ser naturligtvis en statschef, men också en ganska frispråkig premiärminister.
EnglishTo be frank, I am not entirely convinced by everything in Mr Aldo's report.
Jag måste ärligt säga att inte allt som sägs i Aldobetänkandet är alldeles övertygande.
EnglishMr Schulz was the first one to speak about it, and was very frank, as was Mrs Napoletano.
Det är ett första steg och vi tänker ta fler steg på grundval av det nya fördraget.
EnglishTo be perfectly frank, we have really initiated a form of cooperation based on trust.
Jag tackar därför föredraganden och alla de som har granskat den här texten än en gång.
EnglishEach individual issue has to be approached and discussed in a frank and transparent way.
De enskilda frågorna måste hanteras och diskuteras öppet och tillåta insyn.
EnglishTo be perfectly frank, the Commission high-handedly invalidated the decisions of Parliament.
Det måste sägas rent ut att kommissionen egenmäktigt häver parlamentets beslut.
EnglishColleagues here have been very frank, so I will be frank in return.
Kollegerna här har varit mycket uppriktiga, så jag ska vara uppriktig tillbaka.
EnglishTo be quite frank, this aspect of the matter was simply suppressed.
Denna aspekt av frågan - låt oss säga det helt öppet - trängdes helt enkelt bort.
EnglishHe has been a fair, frank, and I am pleased to say federalist companion.
Han har varit rättvis och ärlig och, vilket gläder mig, delat mina federala strävanden.
EnglishI must be frank and tell you that, even though I appreciate the problem.
Det säger jag helt uppriktigt, även om jag mycket väl förstår problemet.