"to be freed" translation into Swedish

EN

"to be freed" in Swedish

EN to be freed
volume_up
{verb}

to be freed

Similar translations for "to be freed" in Swedish

to be verb
freed verb
Swedish
to free verb

Context sentences for "to be freed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Iraqi people have been both freed from a dictatorship and plunged into chaos.
Befolkningen i detta land har både blivit av med en diktatur och dykt ned i kaos.
EnglishMoreover, we believe that not only Kurdish, but all political prisoners should be freed.
Dessutom anser vi att inte bara kurdiska utan alla politiska fångar bör friges.
EnglishUnless they are freed from such stigma, nobody will wish to accept them.
Om de inte befrias från en sådan stämpel kommer ingen att vilja ta emot dem.
EnglishIn July the Commission freed 10 million euros to support the repatriation of refugees.
I juni frigjorde kommissionen 10 miljoner euro för stödjandet av flyktingars hemkomst.
EnglishFor this reason, we are delighted whenever prisoners of conscience are freed in Tibet.
Därför blir vi mycket glada varje gång samvetsfångar friges i Tibet.
EnglishThe possibility of developing different services in all parts of the spectrum must be freed up.
Vi måste öppna för möjligheten att utveckla olika tjänster i alla delar av spektrumet.
EnglishIt was love of your mother that freed the sword, not hatred of me.
Det var kärleken till din mor som befriade svärdet, inte hatet till mig.
EnglishWith this in mind, the trial must be annulled and the political prisoners freed immediately.
Mot den bakgrunden måste rättegången avbrytas och de politiska fångarna omedelbart friges.
EnglishBut the money for that aid can be freed up by setting priorities within foreign policy.
Men pengarna till detta stöd kan vi frigöra genom att göra prioriteringar inom utrikespolitiken.
EnglishThis parody must be stopped, the so-called court disbanded and Slobodan Milosevic freed.
Den här parodin måste stoppas, den så kallade domstolen upplösas och Slobodan Milosevic friges.
EnglishAfter many years of oppression and war, the people of Southern Sudan are being freed from slavery.
Efter många år av förtryck och krig befrias människorna i södra Sudan från slaveriet.
EnglishIf we want democracy to blossom in Egypt, we must ensure that Dr Ayman Nour is freed.
Om vi vill att demokratin i Egypten ska få ordentligt fäste måste vi se till att Ayman Nour friges.
EnglishIf we want democracy to blossom in Egypt, we must ensure that Dr Ayman Nour is freed.
Om vi vill att demokratin i Egypten ska få ordentligt fäste måste vi se till att Ayman Nour friges.
EnglishIn August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.
I augusti befriade Polisario den siste marockanske krigsfången.
EnglishFor this reason, we are delighted whenever prisoners of conscience are freed in Tibet.
Vi skulle vilja se en fortlöpande förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet.
EnglishShe has already been freed before and then put under house arrest again.
Hon har släppts förut, och sedan blivit satt i husarrest igen.
EnglishIt is true that Julio Antonio Valdés has been freed, and we are delighted about that.
I hälften av dessa fall handlade det om människosmuggling.
EnglishTwo hundred million is being freed up indirectly and it is suggested that that funding is now available.
Tvåhundra miljoner frigörs nu indirekt, och man försöker intala oss att det räcker.
EnglishOnly when the last dolphin has been freed is the net hauled on board.
Inte förrän den sista delfinen har befriats halas nätet ombord.
EnglishThis is why we must be vigilant, and this is why the kidnapped journalists must be freed.
Det är därför vi måste bli mer vaksamma och det är därför de kidnappade journalisterna måste friges.