"to be gentle" translation into Swedish

EN

"to be gentle" in Swedish

EN to be gentle
volume_up
{verb}

Similar translations for "to be gentle" in Swedish

to be verb
gentle adjective
gentle verb
to gentle verb

Context sentences for "to be gentle" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would ask you, in a gentle way, to point this out to the President of Parliament.
Jag ber er därför vänligt att framföra detta till Europaparlamentets talman.
EnglishThe far from gentle criticism levelled at the Lamassoure report speaks for itself.
Den långt ifrån milda kritiken mot betänkandet av Lamassoure talar här sitt tydliga språk.
EnglishI marvel at the gentle patience of the honourable Members of this House.
Jag förundrar mig över det milda tålamod som de ärade ledamöterna i denna kammare visar.
EnglishPerhaps she could take a gentle message back asking him to turn up in future.
Kanske kan hon ta med sig en hälsning till honom med en vänlig uppmaning om att komma hit i framtiden.
EnglishWe all know that a touch can be either a gentle caress or the hug of a bear.
Vi känner alla till att en beröring kan vara antingen en vänlig smekning eller en bryskare björnkram.
EnglishIt is a pity that the warnings from the Commission were too gentle.
Det är synd att varningarna från kommissionen varit alltför milda.
EnglishIt should have been tackled progressively, in gentle stages.
Det hade behövts etapper, framåtskridande, förnuft och måttfullhet.
EnglishThese are the gentle giants that I've had the pleasure of meeting face to face many times underwater.
De är stillsamma jättar som jag har haft glädjen att få möta öga mot öga många gånger under vattnet.
EnglishIn the annual report there are 21 photographs of the Ombudsman, and in most of them he has a gentle expression on his face.
Ombudsmannens rapport innehåller 21 fotografier och på de flesta av dem ser han vänlig ut.
EnglishIf the UCITS directive can give a gentle nudge to encourage that, then in my opinion that is all to the good.
Om Ucits-direktivet kan innebära en försiktig knuff i den riktningen är det enligt min uppfattning positivt.
EnglishDo not go gentle into that good night, my lovely.
EnglishAkin Birdal is a gentle and peaceful man.
Akin Birdal är en blid och fredlig man.
EnglishThe EU achieves results the gentle way, by which I mean through negotiations, discussions, persuasion and crisis management.
EU når resultat på ett smidigt sätt, och då menar jag genom förhandlingar, diskussioner, övertalning och krishantering.
EnglishA layer of tire shreds provides a softer surface that is gentle on the horse and the surface layer of sand and gravel will last longer.
Ett lager med däckklipp ger en mjukare yta som är skonsam för hästen och ytlagret av sand och grus håller längre.
EnglishShe will always remember the gentle Paris.
EnglishI have been relatively gentle with you all tonight because we have had a reasonable amount of time, but it is meant to be 30 seconds.
Jag har varit ganska snäll mot er alla i kväll, eftersom vi har haft gott om tid, men den utsatta tiden är 30 sekunder.
EnglishSince gentle persuasion and appeals have not achieved very much, we must now consider how we can exert even greater pressure.
Vi måste nu diskutera, efter att ord och vädjanden inte har tjänat mycket till, hur vi konkret skall kunna utöva ett ännu starkare tryck.
EnglishMr President, this is my first speech from the Green Group in the European Parliament, and I hope you will be gentle with me.
Herr ordförande! Detta är mitt första anförande från den gröna gruppen i Europaparlamentet, och jag hoppas ni kommer att ha fördrag med mig.
EnglishAnother gentle reminder might be in order, because the President of the Commission is constantly being taken to task over this matter.
Det är kanske också dags för en annan liten påminnelse, eftersom kommissionens ordförande ständigt utsätts för kritik i denna fråga.
EnglishThis proposal will make possible a gentle period of transition, which is to say earmarking can continue in any case until next year.
Detta förslag kommer att möjliggöra en mjuk övergångsperiod, vilket innebär att öronmärkning hur som helst kan fortsätta till nästa år.