"to be gobbled up" translation into Swedish

EN

"to be gobbled up" in Swedish

volume_up
to be gobbled up {vb}

EN to be gobbled up
volume_up
{verb}

to be gobbled up (also: to be engulfed, to be devoured)
volume_up
uppslukas {vb}
Economic growth can be gobbled up by the growth of social problems.
Den ekonomiska tillväxten kan uppslukas av de ökande sociala problemen.
Thirdly, concerning administration, it is very important that it is not gobbled up, particularly by government agencies.
För det tredje när det gäller administrationen är det mycket viktigt att den inte uppslukas framför allt av myndigheter.

Similar translations for "to be gobbled up" in Swedish

to be verb
to gobble verb
to be up to verb
up adjective
Swedish
up adverb
up preposition
Swedish
to up verb

Context sentences for "to be gobbled up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese attempts, failures and new attempts have thus far gobbled up a total of EUR 90 million - 90 million which, in many people's eyes, has been completely wasted.
Dessa försök, misslyckanden och nya försök har hittills uppslukat totalt 90 miljoner euro - 90 miljoner som enligt många människor har varit fullkomligt bortkastade.