"to be gone" translation into Swedish

EN

"to be gone" in Swedish

EN to be gone
volume_up
{verb}

to be gone (also: to be away)
Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone.
Deras vittnesbörd är oerhört betydelsefulla eftersom alla snart kommer att vara borta.
But when the big hand points down the door will be gone.
När stora visaren pekar nedåt...... kommer dörren att vara borta.
Skulle inte de vara borta?

Context sentences for "to be gone" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
EnglishAids is a disease of our times and a mirror of what has gone wrong in our society.
Aids är vår tids sjukdom och återspeglar det som har gått snett i vårt samhälle.
EnglishWe have already gone a treaty too far and the voice of the people will be heard.
Vi har redan ett fördrag för mycket och folkets röst kommer att göra sig hörd.
EnglishThis is intolerable and shows that we have already gone too far in many areas.
Sådant är olidligt och visar att vi redan har gått för långt inom många områden.
EnglishThe risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
Risken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
EnglishI especially appreciate the trouble that was gone to over cooperation with Russia.
I synnerhet uppskattar jag det besvär man gjorde sig med samarbetet med Ryssland.
EnglishWe have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.
Vi måste instämma i att EU:s utveckling har gått hand i hand med utvidgningarna.
EnglishIn connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
Det gläder mig att parlamentet har gått sin egen väg i fråga om CE-märkningen.
EnglishWe have gone further even than in the EU Constitutional Treaty in some areas.
Vi har till och med gått längre än i EU:s konstitutionsfördrag på en del områden.
EnglishThe Commissioner has already gone into detail about Chapter IV, on foreign policy.
Avdelning IV: utrikespolitik. Kommissionsledamoten har sagt en hel del om det.
EnglishNow Mr Papas has already gone and has been replaced by a new Director General.
Vid detta tillfälle lämnade Papas kommittén och ersattes av en ny generaldirektör.
EnglishI may be wrong, but I think we have gone directly on to the Committee of the Regions.
Jag kan ha fel, men jag tror att vi har gått direkt vidare till Regionkommittén.
EnglishThere are a number of areas in which we feel that too much detail is gone into.
Det finns en rad områden där vi anser att man går för mycket in på detaljer.
EnglishBoth “the old (homogenous) Sweden” and the “good (anti-racist) Sweden” are gone.
Både ”det gamla (homogena) Sverige” och ”det goda (antirasistiska) Sverige” är borta.
EnglishThe days of negotiations on technical matters behind closed doors are gone forever.
Tiderna då förhandlingar om tekniska detaljer fördes bakom lyckta dörrar är förbi.
EnglishTheir interests were not being best served in the talks that have gone on to date.
Deras intresse tjänades inte bäst i de samtal som har pågått fram till i dag.
EnglishIn the transposal of the eighth directive, too, many things have gone wrong.
Vid införlivandet av åttonde direktivet har också alltför många saker misslyckats.
EnglishI am far from satisfied with the way this debate has gone over recent weeks.
Jag är långt ifrån nöjd med hur debatten har utvecklats under de senaste veckorna.
EnglishIn the meantime, the Commission has gone further in implementing its proposals.
Under tiden har kommissionen gått vidare med genomförandet av sina förslag.
EnglishBut it is clear that the problems addressed by the Constitution have not gone away.
Men det är tydligt att de problem som tas upp i konstitutionen inte har försvunnit.