"to be healthy" translation into Swedish

EN

"to be healthy" in Swedish

EN to be healthy
volume_up
{verb}

to be healthy
The wish to be and to stay healthy is probably the most widely shared one.
Att vara frisk och förbli frisk är förmodligen den önskan som delas av flest människor.
We wish for the world around us to be alive and very healthy.
Vi vill att världen omkring oss ska vara frisk och sund.

Context sentences for "to be healthy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
Föräldrarna bör ha det främsta ansvaret för att deras barn får en hälsosam kost.
EnglishI think there is a healthy political core in Haiti and we should believe in it.
Jag anser att det finns en sund politisk kärna i Haiti och att vi bör tro på den.
EnglishHowever, he would shortly be forced to return to prison if he were too healthy.
Han skulle emellertid snart tvingas återvända till fängelset om han var för frisk.
EnglishThat is why I think that retaining the levy would damage our healthy industries.
Därför tror jag att bibehållandet av andelen skulle skada vår sunda industri.
EnglishOnly then can we achieve a healthy railway market through genuine competition.
Först då kan man genom verklig konkurrens förverkliga en sund järnvägsmarknad.
EnglishThey also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
De har också rätt att växa upp till sunda vuxna, såväl till kropp som till själ.
EnglishToday, we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America.
Idag behöver vi inte åka till Kuba för att hitta ett välmående land i Latinamerika.
EnglishMr President, for the public, health and healthy food are the top priority.
Herr talman! För befolkningen är hälsan och hälsosamma livsmedel det viktigaste.
EnglishA healthy and sustainable economy: I was pleased to hear this point being made.
En sund och hållbar ekonomi: jag gladdes åt att höra att detta poängterades.
EnglishMadam President, animals, like humans, are entitled to good and healthy food.
Fru ordförande! Precis som människor har djur rätt till god och hälsosam föda.
EnglishAt the end of three very intensive days' work I felt amazingly well and healthy.
Vid slutet av tre dagars intensivt arbete kände jag mig förvånansvärt frisk och sund.
EnglishWe need to see a healthy environment too as a prerequisite for our economy.
Även en hälsosam miljö behöver vi betrakta som en förutsättning för vår ekonomi.
EnglishIn turn, that confidence requires healthy public finances and budgetary balance.
Den tillförsikten kräver i sin tur sunda offentliga finanser och en balanserad budget.
EnglishSound nutrition and a healthy lifestyle can prevent many chronic diseases.
Sunda kostvanor och en hälsosam livsstil kan förhindra många kroniska sjukdomar.
EnglishPerhaps it is a healthy shock and Mr Graefe zu Baringdorf is perhaps right.
Måhända är detta en hälsosam chock, det har Graefe zu Baringdorf kanske rätt i.
EnglishWe want to stay healthy, and food is the overall basis for healthy living.
Vi vill förbli friska och näringsmedel är helt enkelt grunden till ett sunt liv.
EnglishSMS and friends and parental support can help young people to a healthy lifestyle.
SMS och kompis- och föräldrastöd kan hjälpa fler ungdomar till en hälsosam livsstil.
EnglishAt the end of three very intensive days ' work I felt amazingly well and healthy.
Vid slutet av tre dagars intensivt arbete kände jag mig förvånansvärt frisk och sund.
EnglishJust because something is natural, it does not necessarily mean it is healthy.
Bara för att något är naturligt betyder inte det nödvändigtvis att det är hälsosamt.
EnglishEither an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
Antingen är ett djur friskt och lämpligt som födoämne för människan, eller inte.