"to be hired" translation into Swedish

EN

"to be hired" in Swedish

EN to be hired
volume_up
{verb}

to be hired

Similar translations for "to be hired" in Swedish

to be verb
hired adjective
hired verb
Swedish
to hire verb
hire noun

Context sentences for "to be hired" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy colleague hired a car from Europcar in Brussels to drive to Strasbourg.
Min kollega hyrde en bil av Europcar i Bryssel för att köra till Strasbourg.
EnglishThat insight is often ignored; after all, these workers are not hired to pass judgement.
Den kunskapen förbises ofta; de personerna har ju inte anställts för att döma.
EnglishThese civil servants ought already to have been hired in the first half of 2006.
Dessa tjänstemän borde redan ha anställts under första halvåret 2006.
EnglishIn my opinion, the European Union is not just a pool of hired labourers.
Enligt min åsikt är EU inte bara en sammanslutning för anställda arbetare.
EnglishThe building supervisor hired Steven as a member of our congregation.
Föreståndaren i huset anställde Steven som en medlem av vårförsamling.
Englishlf I told them that you and I were a team, I think we could get hired.
Om jag sa till dem att vi jobbar ihop, tror jag vi skulle få jobbet.
EnglishI hired a car in Frankfurt for my first day in Parliament here.
(EN) Jag hyrde en bil i Frankfurt för min första dag här i parlamentet.
EnglishLarge-scale strawberry growers and their hired thugs attempted to intimidate the foreign workers.
Storskaliga jordgubbsodlare och deras hantlangare har försökt skrämma de utländska arbetarna.
EnglishAll right, Chau, what else can you tell me about the guys that hired you?
Okej, Chau, vad mer kan du säga om dem som anlitade dig?
EnglishI have myself hired cars for two years in Budapest and I was able to drive from Budapest to Brussels.
Jag har själv hyrt bilar i två år i Budapest och jag kunde köra från Budapest till Bryssel.
EnglishBut in this experiment we also hired an acting student.
Men i detta experiment anställde vi också en dramastudent.
EnglishI asked my own questions, hired my own investigators.
Jag ställde mina egna frågor, anlitade mina egna utredare.
EnglishI hired the soldiers and paid for their training.
Jag anställde soldaterna och betalade deras utbildning.
EnglishJust think of the cases where illegal agricultural workers have been hired, which have long filled the crime columns.
Tänk bara på de fall där illegala jordbruksarbetare har hyrts in, som länge har förekommit i mediernas brottsrapportering.
EnglishI hired Matsui, and Matsui hired you.
Jag anlitade Matsui, och Matsui anlitade er.
EnglishNow, you wanna tell me who hired you?
Tänker du berätta vem som anlitade dig?
EnglishFor this reason all European employers and hired workers must know and recognise this European Social Model procedure.
Därför måste alla arbetsgivare och arbetstagare i EU känna till och erkänna detta förfarande inom den europeiska sociala modellen.
EnglishBrenda Palms-Farber was hired to help ex-convicts reenter society and keep them from going back into prison.
Brenda Palms-Farber blev anlitad att hjälpa före detta fångar att återvända till samhället och hindra dem från att återvända till fängelset.
EnglishThe British hired me as an interpreter.
EnglishSo who hired her to take me out?
Så vem lejde henne för att döda mig?