"be honest with you" translation into Swedish

EN

"be honest with you" in Swedish

See the example sentences for the use of "be honest with you" in context.

Similar translations for "be honest with you" in Swedish

to be verb
honest adjective
with preposition
Swedish
you pronoun

Context sentences for "be honest with you" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have to be honest with you: my spirits are sinking a bit in that regard.
Om jag ska vara uppriktig så är jag inte riktigt säker på att det kommer att bli så.
EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Jag ska vara ärlig mot er: kommentarer av det här slaget får mig nästan att tappa hakan ibland.
EnglishLet us be honest - if you take your mandate seriously, you cannot perform both roles.
Låt oss var uppriktiga! Den som tar sitt mandat på allvar kan inte fylla båda dessa funktioner.
EnglishYou have to make your reputation on being honest... and... you know, unmerciful.
Du måste skaffa dig ett rykte av att vara ärlig... och...
EnglishFirstly, I always give honest answers; you do not need to ask me to give an honest answer.
För det första svarar jag alltid ärligt, så ni behöver inte be mig att ärligt besvara en fråga.
EnglishBut to be completely honest with you, I kind of love television.
Men för att vara helt ärlig med er, jag älskar på sätt och vis TV.
EnglishI therefore appeal to you to be honest when you draw up the presidency conclusions on Friday.
Därför vädjar jag till er att vara uppriktig när ni formulerar ordförandeskapets slutsatser på fredag.
EnglishI have to be honest with you: I am shocked that some people have accused us of neglecting safety.
Uppriktigt sagt kommer det som en chock för mig att vissa personer anklagar oss för att försumma säkerheten.
EnglishI was just too afraid to be honest with you, with myself, because....
Jag var för rädd att vara ärlig, för att...
EnglishAnd let's be honest, guys, you ain't got that cash.
Och låt oss vara ärliga här, ni har inte så mycket pengar.
EnglishIt's phenomenal, William, to be quite honest with you.
Det är fenomenalt, William, för att vara riktig ärlig.
EnglishI will be very honest with you on this point.
Jag kommer att vara ärlig mot er på denna punkt.
EnglishWe have made progress but, unfortunately - I have to be very honest with you - we have not reached the consensus that is required yet.
Vi har gjort framsteg, men jag måste vara ärlig, än har vi tyvärr inte nått det konsensus som krävs.
EnglishBut I will also be quite honest with you: subsidiarity cannot be used to undermine the European cause itself.
Men jag tillägger också öppet: Subsidiaritet får inte användas till att undergräva, att underminera den egentliga europeiska frågan.
EnglishI want to be totally honest with you, Jerry.
EnglishOnly, to be perfectly honest with you, I was rather disenchanted with yesterday's meeting of the Committee on Budgetary Control.
Jag måste dock ärligt tala om för er att jag är ganska besviken över gårdagens sammanträde i budgetkontrollutskottet.
EnglishI've always been honest with you.
EnglishI am being very honest with you.
EnglishI'm gonna be honest with you.
EnglishI'll be honest with you.

Other dictionary words

English
  • be honest with you

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.