"be my guest" translation into Swedish

EN

"be my guest" in Swedish

volume_up
be my guest {interj.} [example]
EN

be my guest {interjection} [example]

volume_up
be my guest (also: here you are, there you are)

Similar translations for "be my guest" in Swedish

my pronoun
Swedish
guest noun
to guest verb
to be verb
guest house noun
guest room noun
guest worker noun
guest performance noun
Swedish
guest service noun
my pleasure
my condolences
My ass!
Swedish
my darling noun

Context sentences for "be my guest" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you want to make fools of yourselves today, be my guest.
Ni är välkomna att göra bort er i dag om ni vill det.
EnglishMr President, I have here today as my guest, and as the guest of many Members, the Dairy Trade Coalition from the United States of America.
Herr ordförande! Jag har i dag här som mina gäster, och som gäster till många ledamöter, mejerihandelskoalitionen från USA.
EnglishIf you achieve this, you may be my guest at the Parisian restaurant of your choice, as you will have become a grand master in politics.
Om ni lyckas med det bjuder jag er på middag på en Parisrestaurang ni själv får välja, för då har ni blivit stormästare i politik.