"be startled" translation into Swedish

EN

"be startled" in Swedish

SV
EN

be startled {verb}

volume_up
be startled (also: to amaze, be staggered)
Benedict gave his rather startled followers in the fifth century.
(Skratt) Det var rådet som Sankt Benedikt gav sina något häpna anhängare på 400-talet.

Similar translations for "be startled" in Swedish

to be verb
startled adjective
Swedish
to startle verb

Context sentences for "be startled" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was somewhat startled by the questions put from outside.
Jag blev lite förvånad över frågorna som ställdes utifrån.
EnglishNow that we are facing an exodus of biblical proportions Europe has suddenly been startled into reality.
Nu, då vi står inför en utvandring av bibliska proportioner, har Europa plötsligt ställts inför verkligheten.
EnglishYou're easily startled, you're constantly overwhelmed.
Ni är lättskrämd och överväldigas av jobbet.
EnglishRecently, international opinion was once again startled by the report of a massacre of 200 people in Kisangani.
Nyligen väcktes den internationella opinionens bestörtning av rapporten om en masslakt med 200 döda i Kisangani.
English   – Madam President, Mr President-designate of the Commission, the policies you have pursued in Portugal have startled many of us.
Herr ordförandekandidat! Den politik ni har drivit i Portugal har gjort många av oss bestörta.
EnglishMr President, Prime Minister, it seems that French and Dutch voters have startled you into some attitude changes.
Nu kan ni inte skriva under en budgetkompromiss därför att det inte är rätt överenskommelse för Förenade kungariket.
EnglishI am grateful to all Members who contributed their ideas, and I am startled by the degree of consensus that exists.
Jag är tacksam mot alla ledamöter som har bidragit med sina idéer och jag är överraskad över det starka samförstånd som råder.
EnglishYou were startled by a jack-in-the-box.
EnglishMr President, I am told the House was somewhat startled by certain comments Mr Aznar made about this sitting.
EnglishYou just startled me is all.
English   Mr President, Prime Minister, it seems that French and Dutch voters have startled you into some attitude changes.
   – Herr talman, herr premiärminister! Det förefaller som om de franska och nederländska väljarna har skrämt er till en del attitydförändringar.
EnglishIn the spring, we were startled by the news of irregularities committed by a high official responsible for the distribution of EU monies.
I början av året förskräcktes vi av nyheterna om oegentligheter som begåtts av en hög tjänsteman som var ansvarig för fördelningen av EU-medlen.
EnglishI was startled.
EnglishIt was evident straight away that she was perfectly sane and lucid and of good intelligence, but she'd been very startled and very bewildered, because she'd been seeing things.
Det stod snabbt klart att hon var fullkomligt redig, klar och intelligent. ~~~ Men hon hade blivit skrämd, och väldigt förbryllad eftersom hon börjat se saker.
English(DE) Madam President, I must say, I am startled at what Mr Wojciechowski has just said about Germany, and what a disturbance to the fabric of Europe Germany represents.
(DE) Fru talman! Jag måste erkänna att jag är häpen över det som Bernard Wojciechowski just har sagt om Tyskland och den störning som Tyskland tycks vara för EU-systemet.