"to be terrified" translation into Swedish

EN

"to be terrified" in Swedish

EN

to be terrified {verb}

volume_up

Similar translations for "to be terrified" in Swedish

to be verb
terrified adjective
to terrify verb

Context sentences for "to be terrified" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecondly, cities and municipalities are terrified that it will be incredibly expensive for them.
För det andra är städer och kommuner väldigt rädda för att detta skall kosta förfärligt mycket.
EnglishChristians are fleeing Iraq, terrified of bombings and massacres.
Kristna flyr från Irak, livrädda för bombattentat och massakrer.
EnglishThe tragedy with European City Guides is that it works because people are threatened and terrified.
Det sorgliga med European City Guides är att det fungerar på grund av att folk hotas och är livrädda.
EnglishThe young victim' s terrified screams were to no avail.
Det spelade ingen roll hur högt pojken skrek ut sin dödsångest.
EnglishHe says: " the military junta in Burma is terrified of the NLD.
Han säger: " militärjuntan i Burma är livrädd för NLD.
EnglishThe young victim's terrified screams were to no avail.
Det spelade ingen roll hur högt pojken skrek ut sin dödsångest.
EnglishI have heard from school secretaries who signed this in error and are terrified and who have paid over money.
Jag hört från skolsekreterare som har skrivit på av misstag och som är livrädda och har betalat.
EnglishThey call me in tears to describe having their cars dismantled and their children terrified by customs officers.
De ringer mig och beskriver gråtande hur deras bilar plockas isär och barnen skräms upp av tulltjänstemän.
EnglishObviously the Communist rulers of Vietnam are as terrified as ever of any free association and opinion.
Tydligen hyser de kommunistiska ledarna i Vietnam en oförminskat panisk rädsla för alla former av fri grupp- och åsiktsbildning.
EnglishThe elderly are terrified when they get these threatening letters from the supposedly legal representatives of these companies.
De äldre blir oerhört rädda när de får dessa hotfulla brev från företagets påstådda juridiska företrädare.
EnglishShe risks a lot and she's terrified.
Hon riskerar mycket och hon är vettskrämd.
EnglishHow come this power was not terrified?
EnglishLet us face it; this Communist government is as terrified as ever at the thought of any groups or opinions taking shape independently.
Denna kommunistiska statsmakt är nu en gång för alla oförminskat panisk inför varje fri grupp- och opinionsbildning.
EnglishMr President, Commissioner, and unfortunately in the absence of the German Presidency of the Council, we are all terrified.
Herr ordförande, herr kommissionär! Och också in absentia det tyska ordförandeskapet för rådet som inte deltar: vi är alla förfärade.
EnglishBut I do see a ray of hope: the Deauville deal between Merkel and Sarkozy, the thing that you are all so terrified of today.
Men det finns en strimma hopp: Deauvilleöverenskommelsen mellan Angela Merkel och Nicolas Sarkozy, som ni alla är så rädda för i dag.
EnglishI'm terrified of realtors.
EnglishThe man is terrified.
EnglishI'm terrified of 'em.
EnglishAs far as the European arrest warrant is concerned, I really would be terrified if it were a question of Mr Van Orden's arresting me.
Beträffande den europeiska arresteringsordern skulle även jag, herr talman, verkligen bli mycket rädd om Van Orden skulle stå i begrepp att arrestera mig.
EnglishThere is also another generation of children on the other side of the border who are too terrified to go to school in case the bus they are riding in is blown up.
Det finns även en ny generation barn på andra sidan gränsen som är alltför skräckslagna för att gå till skolan för att den buss de åker med kanske sprängs.