"be there or be square" translation into Swedish

EN

"be there or be square" in Swedish

EN

be there or be square [example]

volume_up

Context sentences for "be there or be square" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe institutional triangle has, if I may dare say so, worked as a magic square.
Den institutionella triangeln, om jag så får säga, fungerar som en magisk kvadrat.
EnglishPress the Shift key while dragging to create a square instead of a rectangle.
Om Du vill skapa en kvadrat håller Du ned skifttangenten samtidigt som Du drar.
EnglishGN moved into a new 50,000 square metre office building in Ballerup, Denmark.
GN flyttade till en ny kontorsbyggnad på 50 000 kvadratmeter i Ballerup, Danmark.
EnglishThe crowd of people on Independence Square last Saturday numbered one million.
Antalet människor på Självständighetstorget i lördags uppgick till en miljon.
EnglishNow, in the next few slides I'm just going to focus on that little square there.
I de kommande bilderna ska jag enbart fokusera på den lilla kvadraten där.
EnglishPlace the mouse cursor on this square, until it turns into a target cross.
För muspekaren till den här kvadraten tills markören förvandlas till ett kors.
EnglishThe definition of surfaces at 1 microgram per square metre shares the same purpose.
Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål.
EnglishTravel Square Saturday-Sunday For those who are solely targeting the general public.
Resetorget lördag - söndag För dig som vänders sig enbart mot allmänheten.
EnglishOne third of Portugal's land area of 90 000 square kilometres is given over to woodland.
En tredjedel av Portugals landyta på 90 000 kvadratkilometer är täckt av skog.
EnglishThe resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Motståndsstyrkorna protesterar fortfarande på Tahrir-torget och jag med dem.
EnglishThe fact is, a four-square model of humanitarianism needs now to be proclaimed.
Faktum är att en kvadratisk modell för humanitärism nu måste inrättas.
EnglishArticle 3 of the Commission proposal prescribes 30 kg per square metre live weight.
I artikel 3 i kommissionens förslag föreskrivs 30 kilogram levande vikt per kvadratmeter.
EnglishI should like to pay tribute to them because they have often managed to square the circle.
Jag vill berömma dem, eftersom de till stor del har lyckats med det omöjliga.
EnglishIn order to create a square control field, press the Shift key while dragging.
Om du vill skapa ett kvadratiskt kontrollfält, håller du ner skifttangenten medan du ritar.
English(DE) Mr President, Mr Vice-President, my group stands four-square behind the rapporteur.
(DE) Herr talman, herr vice ordförande! Min grupp står helhjärtat bakom föredraganden.
EnglishAgora is Greek for square or meeting place, and Materiae is just what it sounds like.
Agora är grekiska för torg eller samlingsplats, och Materiae är precis vad det låter som.
EnglishReturns the probability value from the indicated Chi square that a hypothesis is confirmed.
Ger ur den angivna chi-kvadraten sannolikhetsvärdet för att en hypotes är uppfylld.
EnglishYou hit that tower square on... you're gonna kill a lot of innocent people.
Om du träffar tornet... så kommer du döda en massa oskyldiga människor.
EnglishI was in Cairo last weekend and met many young people there in Tahrir Square.
Jag var i Kairo förra helgen och träffade ungdomarna på Tahrirtorget.
EnglishSecretiveness does not square with dialogue and democratic openness - it is impossible.
Hemlighetsmakeri passar inte ihop med dialog och demokratisk öppenhet - det är omöjligt.