EN beam
volume_up
{noun}

1. general

beam (also: smile)
beam (also: bar, barrier, miss, spar)
volume_up
bom {comm. gen.}
beam (also: flash, jet, ray, spray)
volume_up
stråle {comm. gen.}
(Laughter) I have solidified the beam of the laser pointer.
(Skratt) Jag har "solidifierat" laserpekarens stråle.
beam (also: bend, code, baulk)
volume_up
balk {comm. gen.}
balk av spännbetong
beam (also: bar, baulk)
volume_up
bjälke {comm. gen.}
In particular, none of the beams which were put in place to take the roof of the shelter has a reliable support inside the sarcophagus.
I synnerhet har ingen av bjälkarna som sattes på plats för att bära upp taket på övertäckningen ett tillförlitligt stöd inuti inkapslingen.
volume_up
ljusstråle {comm. gen.}
beam (also: light cone)
volume_up
ljuskägla {comm. gen.}
beam
volume_up
strålknippe {comm. gen.}
beam
volume_up
vävbom {comm. gen.}
beam
volume_up
varpbom {comm. gen.}

2. construction

beam (also: girder)
volume_up
balk {comm. gen.}
balk av spännbetong
beam (also: girder)
volume_up
bärbjälke {comm. gen.}

3. sports: "gymnastics"

beam
volume_up
bom {comm. gen.} (gymnastik)

4. nautical science

beam
volume_up
fartygssida {comm. gen.}
beam
volume_up
däcksbalk {comm. gen.}
beam
volume_up
fartygsbredd {comm. gen.}

5. electronics

beam
volume_up
elektronström {comm. gen.}

Context sentences for "beam" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is always more difficult to see the beam in our own eye than the splinter in someone else's eye.
Det är alltid svårare att se bjälken i sitt eget öga än flisan i någon annans.
English‘You see the mote in your brother’s eye, but you do not see the beam in your own eye’.
”Ni ser grandet i er broders öga men inte bjälken i ert eget”.
EnglishYou can see the mote in your brother's eye but not the beam in your own.
Ni kan se grandet i er broders öga men inte bjälken i ert eget.
EnglishI have transformed the laser beam into an ecological, recyclable version here, in green India.
Jag har omvandlat laserpekaren till en ekologisk, återvinningsbar version här, i gröna Indien.
EnglishAnd of course no one stands in front of a radar beam or rays from a microwave source.
Och det finns naturligtvis ingen som frivilligt utsätter sig för radarstrålning eller mikrovågsstrålning.
EnglishHaving said that, I would first look for the beam in our own eye and put our own house in order.
Jag skulle dock börja med att titta efter bjälken i vårt eget öga och städa upp på vår egen bakgård.
EnglishIt was accepted that the reduction in beam length resulted in a decrease in the efficiency of the vessel.
Det godtogs att minskningen av bomlängden ledde till en reduktion av fartygets effektivitet.
EnglishThey reduced the length of the beam but they increased their activity.
De minskade bomlängden, men de ökade verksamheten.
EnglishI think that we should first look for the beam in our own eye.
Jag tycker att vi först bör se bjälken i vårt eget öga.
EnglishSubject: MAGP IV: Beam trawler length
Angående: Det fjärde fleråriga utvecklingsprogrammet; bomlängden på trålare
EnglishNo credit was given in terms of capacity for the reduction in beam length in the Dutch fleet.
Inget tillgodräknande medgav med avseende på kapaciteten för minskningen av bomlängden i den nederländska fiskeflottan.
EnglishWe all know the parable of the mote and the beam.
Vi känner alla till liknelsen om grandet och bjälken.
EnglishI can beam them to whichever school I want to.
Jag kan sända dem till vilken skola i världen jag vill.
English

Ion beam milling system for thinning of TEM samples.

EnglishOn three, we're gonna break that beam.
EnglishInfo, Dwarf, get ready to beam down!
English2.the permitted beam design;
3.den maximala ljusstyrkan enligt lag?
EnglishYou're back on the beam, pally.
EnglishOve Lagerquist, Professor of Structural and Construction Engineering at Luleå University of Technology, LTU, is this year´s recipient of the Silver Beam.
Ove Lagerqvist, professor i stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet, LTU, är årets mottagare av Silverbalken.
EnglishLaser ablation is the process of removing material from a solid (or occasionally liquid) surface by irradiating it with a laser beam.
Laser ablation is the process of removing material from a solid (or occasionally liquid) surface by irradiating it with a laser beam.