"bean" translation into Swedish

EN

"bean" in Swedish

SV

EN bean
volume_up
{noun}

bean
volume_up
böna {comm. gen.}
Here's some beans, and there are about 35 or 40 different varieties of beans on this picture.
Här är några bönor och det är ungefär 35 eller 40 stycken olika sorters bönor på den här bilden.
But there are 35 to 40,000 different varieties of beans.
Men det finns 35 till 40 000 olika typer av bönor.
And falling for him, was that before or after the lima beans?
Föll du för honom före eller efter bönorna?
bean (also: sou)

Synonyms (English) for "bean":

bean

Context sentences for "bean" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBean film, but it is actually happening!
Det är material till en ny Mr. Bean-film, men det händer faktiskt på riktigt!
EnglishAbout one tenth of global cocoa bean production would fail to find a buyer.
Cirka en tiondel av den globala produktionen av kakaobönor skulle inte längre finna avsättning.
EnglishCertified non-GM soya bean meal is currently only available for a small market segment.
Marknaden för certifierat GM-fritt sojamjöl är i dag mycket liten.
EnglishBean counters didn't think...... a soldier's life was worth 300 grand.
Revisorerna tyckte inte att en soldats liv var värt tre hundra tusen.
EnglishMr President, first it was cucumbers, yesterday it was bean sprouts.
(EN) Herr talman! Först var det gurkor, i går var det böngroddar.
EnglishMost of the imports of maize and soya bean-derived foodstuffs are labelled as GM.
Större delen av det importerade djurfodret baserat på majs och sojabönor betecknas som genetiskt modifierat.
EnglishAt one time Mr Spencer referred to us as mere bean counters.
Vid ett tillfälle hänvisade Spencer till oss som simpla kamrerer.
EnglishAfter cucumbers, tomatoes, lettuce and bean sprouts, what will be the next victim of this health hysteria?
Efter gurkor, tomater, sallad och böngroddar, vad kommer att bli nästa offer för denna hälsohysteri?
EnglishThe EU's ability to play a global role is being hampered by 'bean-counters' back in our national capital.
EU:s förmåga att spela en global roll hindras av nitiska räkenskapsförare hemma i vår nationella huvudstad.
EnglishThe 8 September authorisation of another genetically-modified soya bean is but the latest example.
Det tillstånd som utfärdades den 8 september för ytterligare en genmodifierad sojaböna är bara det senaste i raden.
EnglishBrazil is a huge soya bean producer and Argentina a producer of wheat and beef, as well as of fresh fruits, etc.
Brasilien är en stor producent av sojabönor, och Argentina producerar såväl vete och nötkött som färsk frukt m.m.
EnglishBrazil is a huge soya bean producer and Argentina a producer of wheat and beef, as well as of fresh fruits, etc.
Jag är intresserad av att höra kommissionsledamoten mer utförligt förklara hur vi kan få dem tillbaka till förhandlingsbordet.
EnglishDoes the Commission intend to draw up proposals for the introduction of support measures for Community nut and locust bean producers?
Tänker kommissionen lägga fram förslag om stödåtgärder för gemenskapens nöt- och johannesbrödsproducenter?
EnglishBut maybe you're the reason, Bean.
Men kanske det är du som är orsaken, Bean.
EnglishDo you believe in happy endings, Bean?
EnglishToday, it is not bean sprouts.
EnglishIn these areas there are literally thousands of families who remain partly or totally dependent on nut and/or locust bean production for their livelihood.
Här finns det faktiskt tusentals familjer som nu liksom tidigare helt eller delvis är beroende av denna produktion.
EnglishIn these areas there are literally thousands of families who remain partly or totally dependent on nut and/ or locust bean production for their livelihood.
Här finns det faktiskt tusentals familjer som nu liksom tidigare helt eller delvis är beroende av denna produktion.
EnglishHope you like bean dip.
EnglishBean King from college.