"bearing the brunt of" translation into Swedish

EN

"bearing the brunt of" in Swedish

See the example sentences for the use of "bearing the brunt of" in context.

Context sentences for "bearing the brunt of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, ladies and gentlemen, it is young people who are bearing the brunt of this crisis.
Fru talman, mina damer och herrar! Det är ungdomarna som drabbats värst av krisen.
EnglishThe consumers are bearing the brunt of that particular worry.
Företag och konsumenter har svårt att avgöra om framtidsutsikterna är bra eller dåliga.
EnglishI believe it will be the hard-pressed consumers who will end up bearing the brunt.
Jag tror att det kommer att bli de hårt pressade konsumenterna som till slut får bära den tyngsta bördan.
EnglishThe consumers are bearing the brunt of that particular worry.
Konsumenterna får ta stöten för just denna oro.
EnglishWho is bearing the brunt of this?
Vilka kommer då att drabbas av detta?
EnglishWhy is it that the least culpable are bearing the brunt of these proposals and other proposals that emanate in the name of conservation?
Varför är det de som är minst skyldiga som bär största delen av bördan från dessa förslag och liknande som tas fram i bevarandets namn?
EnglishIn the northern mountainous region, many of the 300 000 'forgotten people of Laos' are still bearing the brunt of the Communist regime's vengeance.
I det norra bergsområdet går många av de 300 000 ?glömda människorna i Laos? fortfarande böjda under den kommunistiska regimens hämnd.
EnglishIn the northern mountainous region, many of the 300 000 'forgotten people of Laos ' are still bearing the brunt of the Communist regime's vengeance.
I det norra bergsområdet går många av de 300 000? glömda människorna i Laos? fortfarande böjda under den kommunistiska regimens hämnd.
EnglishWe have heard from my colleague, Mrs Gill, how important small businesses are to the economy and how they are bearing the brunt of the difficulties at the moment.
Vi har hört av min kollega Neena Gill hur viktiga de små företagen är för ekonomin och hur de för närvarande ställs inför stora svårigheter.
EnglishHaving been encouraged to take out loans which they perhaps could not afford to repay, they then found themselves bearing the brunt of being unable to pay those loans.
Efter att ha uppmuntrats att ta ut lån som de kanske inte hade råd att amortera fann de att de själva fick ta stöten av att inte kunna betala tillbaka lånen.

Other dictionary words

English
  • bearing the brunt of

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Swahili-English dictionary.