"bearing upon" translation into Swedish

EN

"bearing upon" in Swedish

See the example sentences for the use of "bearing upon" in context.

Context sentences for "bearing upon" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe authorisation number does not provide the consumer with any useful information and has no bearing upon traceability.
Detta auktorisationsnummer ger inte konsumenten någon användbar information och spelar ingen roll för spårbarheten.
EnglishTourist development has bearing upon all areas of the food industry, not to mention, of course, all the souvenir shops there are.
Turismens utveckling påverkar alla områden inom livsmedelsbranschen, för att nu inte nämna alla souveniraffärer som finns.
EnglishThe changes that we are experiencing and that we want to drive forward through reform and renewal also have a bearing upon European citizens.
De förändringar som vi bevittnar och som vi vill driva på genom reformer och förnyelse är också av betydelse för EU:s medborgare.
EnglishWe therefore already have a number of different tools and regulations which have bearing upon a possible accident involving a ship carrying radioactive materials.
Följaktligen har vi redan flera olika instrument och regleringar som rör en eventuell marin strålningsolycka.
EnglishWe therefore already have a number of different tools and regulations which have bearing upon a possible accident involving a ship carrying radioactive materials.
Det finns dessutom ett direktiv 89 / 618 / Euroatom om information till allmänheten vad gäller åtgärder för att skydda hälsan vid en strålningsolycka.
EnglishOffering at least 33% of children under three years of age childcare is, in my view, an issue that EU guidelines should have no bearing upon whatsoever.
Att minst 33 procent av barnen under 3 år skall erbjudas barnomsorg är en fråga som riktlinjer på EU-nivå, enligt min uppfattning, inte har ett dugg med att göra.
EnglishOffering at least 33 % of children under three years of age childcare is, in my view, an issue that EU guidelines should have no bearing upon whatsoever.
Att minst 33 procent av barnen under 3 år skall erbjudas barnomsorg är en fråga som riktlinjer på EU-nivå, enligt min uppfattning, inte har ett dugg med att göra.

Other dictionary words

English
  • bearing upon

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Swahili-English dictionary.